Voor iOS-apparaatverificatie integreert u de service met Kerberos. Kerberos-verificatie biedt gebruikers die zijn aangemeld bij hun domein toegang tot hun applicatieportal zonder dat ze om aanvullende verificatiegegevens worden gevraagd. Deze verificatiemethode voor een iOS-apparaat gebruikt een Key Distribution Center (KDC) zonder connector of extern systeem.

Voor Workspace ONE Access-cloudtenants hoeft u het KDC niet te beheren of te configureren.

Voor implementaties op locatie zijn twee KDC-serviceopties beschikbaar.

 • Ingebouwde KDC. Voor het ingebouwde KDC moet het KDC op de appliance worden geïnitialiseerd en moeten openbare DNS-vermeldingen worden gemaakt zodat de Kerberos-clients het KDC kunnen vinden. Zie de Workspace ONE Access-beheerhandleiding voor meer informatie over het inschakelen van het ingebouwde KDC.
 • KDC als een in de cloud gehoste Workspace ONE Access-service. Voor het gebruik van KDC in de cloud moet de betreffende realmnaam worden geselecteerd op de pagina voor de iOS-verificatieadapter.
  Belangrijk:

  Einddatum van de beschikbaarheid van de in de Workspace ONE Access-cloud gehoste KDC-service voor hybride implementatie

  VMware kondigt het einde van de beschikbaarheid (EoA) aan voor de in de Workspace ONE Access-cloud gehoste KDC-service (ook wel hybride KDC-service genoemd) voor hybride implementaties. De EoA gaat in op 15 december 2023 voor alle Workspace ONE Access-klanten.

  Alle klanten met Workspace ONE Access op locatie die de in de cloud gehoste KDC-service gebruiken, moeten migreren naar Workspace ONE Access in de cloud of de ingebouwde KDC-service implementeren voor hun Workspace ONE Access-implementaties op locatie. Zie Het ingebouwde KDC voor Workspace ONE Access gebruiken.

  De in de Workspace ONE Access-cloud gehoste KDC-service blijft beschikbaar en wordt ondersteund tot en met 15 december 2023.

  De ondersteuningsperiode eindigt op 15 december 2023 en de in de cloud gehoste KDC-service bereikt het einde van de beschikbaarheid en het einde van de ondersteuningsperiode. Na deze datum kunnen gebruikers zich niet verifiëren bij de in de cloud gehoste KDC-service.

  Zie het KB-artikel Einddatum van de beschikbaarheid van de in de Workspace ONE Access-cloud gehoste KDC-service voor hybride implementatie.