VMware Workspace ONE Access Connector (Windows) 20.10 | Oktober 2020 | Build Workspace ONE Access Connector 20.10.0 Installer.exe

VMware Identity Manager Connector (Windows) 19.03.0.1 | Oktober 2020 | Build VMware Identity Manager Connector 19.03.01 Installer.exe

VMware Identity Manager Integration Broker 19.03.0.1 | Oktober 2020 | Build 16975699

Nieuwste release - januari 2021

Inhoud van de release notes

In deze versie-informatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

Nieuw in de release van januari 2021

Verbeterde iPad-apparaatidentificatie voor beleidsregels voor voorwaardelijke toegang

Met deze release van Workspace ONE Access worden iPad's niet meer onjuist geïdentificeerd als macOS-apparaten op basis van hun gebruikersagentreeks. Hierdoor kunnen de apparaattypen iOS en iPad worden gebruikt om voorwaardelijke toegang op iPad's toe te passen. Het apparaattype iOS kan worden gebruikt om voorwaardelijke toegang op uniforme wijze toe te passen op zowel iOS- als iPadOS-apparaten, terwijl het apparaattype iPad kan worden gebruikt in omgevingen waar een andere verificatie-ervaring tussen iOS- en iPadOS-apparaten is gewenst. Houd er rekening mee dat het apparaattype iPad een hogere prioriteit moet krijgen dan het apparaattype iOS als beide opties in één beleid worden gebruikt.

Deze wijziging is vereist omdat Apple in iPadOS 13 het standaardgedrag van de Safari-browser heeft gewijzigd, zodat het de desktopversie van webpagina's op een iPad en niet de mobiele versie aanvraagt. Het standaardgedrag betekent uiteindelijk dat iPad's met iPadOS 13 of nieuwer zichzelf aan Workspace ONE Access voorstellen als een macOS-toestel en niet als een iPad. Met de release van januari is de oplossing die in dit KB-artikel wordt beschreven, niet meer vereist.

Workspace ONE Access ondersteunt nu FIDO2 als verificatiemethode

Workspace ONE Access maakt nu mogelijk dat FIDO2-authenticators kunnen worden geregistreerd en gebruikt voor verificatie. Met deze release kunnen eindgebruikers zich nu bij Workspace ONE Intelligent Hub en federatieve Workspace ONE Access-applicaties kunnen verifiëren met een FIDO2-authenticator (bijv. YubiKey, Touch ID, Windows Hello). Eindgebruikers kunnen ook zelf een FIDO2-authenticator registreren voor gebruik als primaire of secundaire verificatiemethode. Beheerders kunnen ook authenticators toevoegen, verwijderen, blokkeren of deblokkeren namens eindgebruikers.  Opmerking: FIDO2-verificatie ondersteunt momenteel alleen verificatie in desktopbrowsers.

FIDO2-verificatie is alleen beschikbaar voor Workspace ONE SaaS-klanten.

Maak kennis met voorwaardelijke toegang op basis van aanmeldingsrisico's

Met de nieuwe verificatiemethode voor aanmeldingsrisicoscores kunt u nu de aanmeldingsrisicoscore van een gebruiker vertalen in verificatiebeslissingen. Dit houdt in dat u beleidsregels kunt definiëren met de aanmeldingsrisicoscore om de juiste toegangsbesturingselementen toe te passen wanneer een gebruiker toegang probeert te krijgen tot het netwerk. Bijvoorbeeld: als de aanmeldingsrisicoscore laag - toegang toestaan, gemiddeld - vragen om MFA (verificatie met meerdere factoren, bijvoorbeeld met RSA SecurID of VMware Verify) en hoog – toegang weigeren, is.  

De aanmeldingsrisicoscore wordt toegewezen door middel van de eigen engine voor risicoscores van Workspace ONE Intelligence. Zie Risicoscores - Wat zijn aanmeldingsrisicoscores in de Workspace ONE Intelligence-documentatie.

Dashboard voor controle beperken  

Om de beschikbaarheid van de service te garanderen, stelt de SaaS-service van Workspace ONE Access limieten voor frequentie en gelijktijdigheid in voor bepaalde API's. Wanneer deze limieten worden overschreden, wordt een 429-fout 'Te veel aanvragen' geretourneerd en kunnen uw gebruikers zich mogelijk tijdelijk niet aanmelden of geen applicaties starten. Wanneer dit gebeurt, kunnen gebruikers een minuut wachten voordat ze het opnieuw proberen. Met het nieuwe dashboard Controle beperken kunt u deze limieten weergeven en uw gebruik ervan bewaken.

Internationalisatie

VMware Workspace ONE Access is verkrijgbaar in de volgende talen.

 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Spaans
 • Japans
 • Vereenvoudigd Chinees
 • Koreaans
 • Traditioneel Chinees
 • Russisch
 • Italiaans
 • Portugees (Brazilië)
 • Nederlands

Compatibiliteit, installatie en upgrade

Compatibiliteit van onderdelen

Ondersteunde Windows Server

 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019

Ondersteunde webbrowser

 • Mozilla Firefox, nieuwste versie
 • Google Chrome 42.0 of hoger
 • Internet Explorer 11
 • Safari 6.2.8 of hoger
 • Microsoft Edge, nieuwste versie

Ondersteunde database

 • MS SQL 2012, 2014, 2016, 2017

Ondersteunde directoryserver

 • Active Directory - één AD-domein, meerdere domeinen in één AD-forest of meerdere domeinen in meerdere AD-forests.
 • OpenLDAP - 2.4.42
 • Oracle LDAP - Directory Server Enterprise Edition 11g, versie 1 (11.1.1.7.0)
 • IBM Tivoli Directory Server 6.3.1

 Onderdeelversies worden niet langer ondersteund

 • Windows Server 2008R2
 • Windows Server 2012

Dit heeft betrekking op Workspace ONE Access Connector, Integration Broker of database die mogelijk zijn geïnstalleerd op deze versies van de Windows-server.

Dit heeft betrekking op Active Directory als deze wordt uitgevoerd op deze versies van een Windows-server.

Compatibiliteitsmatrix

VMware Product Interoperability Matrix bevat meer informatie over de compatibiliteit van huidige en vorige versies van VMware-producten en -onderdelen, zoals VMware vCenter Server, VMware ThinApp en Horizon 7.

Compatibiliteit van VMware-connectoren

VMware Workspace ONE Access Connector 20.10.0.0 (Windows)

De VMware Workspace ONE Access Connector is een onderdeel op locatie van VMware Workspace ONE Access dat wordt geïntegreerd met uw lokale infrastructuur. De connector is een verzameling van bedrijfsservices die afzonderlijk of samen op Windows-servers kunnen worden geïnstalleerd. De volgende serviceonderdelen kunnen worden geïnstalleerd.

 • Directorysynchronisatieservice om gebruikers uit uw bedrijfsdirectory's te synchroniseren
 • Gebruikersverificatieservice met inbegrip van wachtwoord (cloud), RSA SecurID (cloud) en RADIUS (cloud)
 • Kerberos-verificatieservice voor Kerberos-verificatie

Migreren naar Workspace ONE Access 20.10 Connector

Als u een upgrade naar Workspace ONE® Access™ 20.10 uitvoert vanaf een versie vóór 19.03, moet u een migratieproces volgen om de nieuwe Workspace ONE Access 20.10 Connector te gebruiken. Het proces omvat het installeren van de nieuwe 20.10 Connector en het migreren van uw bestaande directory's naar nieuwe connectoren.

U kunt geen oudere connectorversies upgraden naar 20.10. Als u vanaf oudere connectoren wilt migreren naar de nieuwe 20.10 Connector, migreert u uw directory's. Wanneer u de directory's migreert, worden alle gegevens, met inbegrip van verificatiemethoden en identiteitsproviders, gemigreerd.

Zie Migreren naar VMware Workspace ONE Access 20.10 Connector.

Upgraden naar 20.10

Zie upgraden naar VMware Workspace ONE Access Connector 20.10 om Workspace ONE Access Connector 20.01 naar 20.10 te upgraden.

VMware Workspace ONE Access Connector 19.03.0.1

U kunt van versie 19.03.0.0 upgraden naar VMware Identity Manager Connector 19.03.0.1 voor Windows om de nieuwste beveiligingsupdates en probleemoplossingen te ontvangen. De 19.03.0.1-connector ondersteunt virtuele apps, in het bijzonder Horizon-, Horizon Cloud- en Citrix-integraties met Workspace ONE Access. Zie Upgraden naar VMware Identity Manager Connector (Windows) 19.03.0.1.

Virtuele applicaties

De Workspace ONE Access 20.10 Connector biedt geen ondersteuning voor virtuele apps (Citrix-, Horizon-, Horizon Cloud- en ThinApp-integraties). Als uw omgeving virtuele apps bevat of als u virtuele apps in de toekomst wilt gebruiken, migreert u niet naar Workspace ONE Access 20.10 Connector.

Als u virtuele apps wilt gebruiken met Workspace ONE Access 20.10, moet u VMware Identity Manager Connector versie 19.03.0.0 of 19.03.0.1 gebruiken.

Als u VMware ThinApp met Workspace ONE Access 20.01 wilt gebruiken, moet u de Linux-gebaseerde VMware Identity Manager Connector-appliance versie 2018.8.1 gebruiken.  Als u ThinApp-pakketten gebruikt, voert u geen upgrade uit naar versie 19.03 of 20.10 van VMware Workspace ONE Access Connector.

 • VMware Identity Manager Desktop 3.2 | Maart 2018 | Build 7952055 wordt gebruikt met ThinApp-pakketten

Documentatie

De documentatie voor VMware Workspace ONE Access vindt u in het documentatiecentrum voor VMware Workspace ONE Access.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon