Configureer het apparaatvertrouwen voor iOS- en Android-apparaten in de Okta-beheerconsole. De vertrouwensinstellingen van het apparaat werken samen met de routeringsregels van de Okta-identiteitsprovider om verificatieaanvragen van doeltoepassingen op iOS- en Android-apparaten om te leiden naar Workspace ONE.

Belangrijk: Hef de selectie van de instelling Apparaatvertrouwen op de pagina Beveiliging > Apparaatvertrouwen in de Okta-beheerconsole niet op als u ook een beleid voor aanmelden bij apps hebt geconfigureerd op de pagina Aanmelding > app > Aanmeldingsbeleid dat vertrouwde apparaten toestaat. Anders komt uw configuratie voor Apparaatvertrouwen in een inconsistente staat terecht. Als u apparaatvertrouwen voor uw organisatie wilt deactiveren, verwijdert u eerst alle beleidsregels voor aanmelden bij apps die een instelling Apparaatvertrouwen bevatten en vervolgens deselecteert u Apparaatvertrouwen op de pagina Beveiliging > Apparaatvertrouwen.

Procedure

 1. Navigeer in de beheerconsole van Okta naar Beveiliging > Apparaatvertrouwen.
 2. Klik op Bewerken in het gedeelte Vertrouwen van iOS-apparaat of Android-apparaat, zoals van toepassing is.
 3. Selecteer Inschakelen iOS-apparaatvertrouwen of Inschakelen Android-apparaatvertrouwen, waar van toepassing.
 4. Voor de optie Vertrouwen is ingeschakeld door selecteert u VMware.
 5. Selecteer voor het Integratietype Op SAML-gebaseerd (Workspace ONE UEM + vIDM).
  Bijvoorbeeld:
  Configureer iOS-apparaatvertrouwen
 6. Klik op Volgende.
 7. Selecteer voor Identiteitsprovider van apparaat de identiteitsprovider die u in Okta hebt gemaakt voor Workspace ONE Access.
 8. (Optioneel) Accepteer in het tekstvak Aanbieder van mobiel toestelbeheer de standaardwaarde van Workspace ONE of wijzig deze indien nodig.
  Uw invoer identificeert de MDM-provider voor eindgebruikers tijdens de registratie van het toestel.
 9. Voer in het tekstvak Inschrijvinglink een webadres in waar eindgebruikers met niet-beheerde apparaten naartoe worden doorverwezen. U kunt bijvoorbeeld deze gebruikers verzenden naar een pagina met inschrijvingsinstructies of naar de inschrijvingspagina van Workspace ONE.
  Bijvoorbeeld:
  Configureer iOS-apparaatvertrouwen
 10. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

De beleidsregels voor aanmelden bij de app in Okta configureren