U kunt bepaalde instellingen voor de mobiele SSO-stroom voor Android configureren om de beste gebruikerservaring te bieden voor gebruikers van Android-apparaten.

Voor native Android-apps moet de VMware Tunnel worden gedownload en geïnstalleerd op de apparaten van gebruikers. Als best practice voor Workspace ONE en Okta-integratieomgeving, configureert u de automatische implementatie-instelling voor elke native Android-app, zodat de app en de tunnel automatisch worden geïmplementeerd op apparaten van gebruikers nadat ze zijn ingeschreven. Schakel Beheerde toegang voor de apps ook in.

U configureert deze instellingen in de VMware Workspace ONE UEM Console.

Procedure

 1. Ga in de Workspace ONE UEM Console naar de pagina Apps en boeken (Apps & Books) > Applicaties (Applications) > Systeemeigen (Native).
 2. Klik op de naam van de app.
 3. Klik op Toewijzen (Assign).
 4. Klik op Toewijzing toevoegen (Add Assignment) om een nieuwe toewijzing toe te voegen of selecteer de toewijzing die u wilt bewerken en klik op Bewerken (Edit).
 5. Configureer de toewijzing volgens uw behoeften en neem de volgende selecties op als best practice.
  • Leveringsmethode app: AUTO
  • Beheerde toegang: INGESCHAKELD (ENABLED)
  • Tunneling app: INGESCHAKELD (ENABLED)
   Opmerking: Wanneer u app-tunneling inschakelt, moet u ook het VPN-configuratie profiel selecteren dat u wilt gebruiken voor de app.

  Bijvoorbeeld:


  Instellingen in het dialoogvenster voor toewijzing

 6. Sla de toewijzing op.

resultaten

Nadat gebruikers hun apparaten hebben geregistreerd, wordt de app in de catalogus weergegeven. Het app-pictogram geeft aan dat de tunnel actief is. Wanneer gebruikers de app installeren, worden zowel de app als de tunnel geïnstalleerd.