U kunt gebruikers en groepen van Okta naar VMware Workspace ONE® Access™ inrichten met de VMware Workspace ONE-applicatie die beschikbaar is in het Okta-integratienetwerk (OIN). De VMware Workspace ONE-applicatie gebruikt SCIM-inrichting (System for Cross-domain Identity Management). Dit is een open standaard voor het automatiseren van de uitwisseling van identiteitsinformatie van gebruikers.

Als u SCIM-inrichting van Okta naar Workspace ONE Access wilt configureren, moet u eerst de vereiste taken in Workspace ONE Access uitvoeren en vervolgens de VMware Workspace ONE-applicatie in Okta configureren.

In dit diagram wordt een algemeen overzicht van het inrichtingsproces weergegeven:


Overzichtsdiagram
 1. Okta is geconfigureerd voor gebruik van de VMware Workspace ONE-inrichtingsapplicatie.
 2. Okta richt de gebruiker in Workspace ONE Access in met behulp van SCIM.
 3. De AirWatch-inrichtingsadapter in Workspace ONE Access richt de gebruiker in VMware Workspace ONE® UEM in als Workspace ONE UEM deel uitmaakt van uw Workspace ONE-Okta-integratie.
Opmerking: Dit document dekt alleen SCIM-gebruikersinrichting van Okta naar Workspace ONE Access. Als u ook Workspace ONE UEM gebruikt en gebruikers van Workspace ONE Access naar Workspace ONE UEM wilt inrichten, raadpleegt u AirWatch-inrichtingsapp configureren in VMware Workspace ONE Access.

Ondersteunde functies

De VMware Workspace ONE-applicatie in het Okta-integratienetwerk ondersteunt de volgende functies:

 • Gebruikers maken
 • Gebruikerskenmerken bijwerken
 • Gebruikers deactiveren
 • Groepen maken
 • Groepsleden toevoegen of verwijderen
Opmerking:

Het gebruik van dezelfde Okta-groep voor toewijzingen en het pushen van groepen wordt momenteel niet ondersteund. Om consistent groepslidmaatschap tussen Okta en Workspace ONE Access te behouden, moet u een afzonderlijke groep maken die is geconfigureerd om groepen naar Workspace ONE Access te pushen.

Vereisten

 • Een Workspace ONE Access SaaS-tenant
 • Een Okta-tenant
 • (Optioneel) Workspace ONE UEM SaaS-tenant of versie 19.09 of hoger voor toegewezen versie of versie op locatie
 • Installeer en download de Postman-app.

Over dit document

Volg de procedures in de volgorde waarin ze in dit document worden vermeld. Voordat u de VMware Workspace ONE-applicatie in de Okta-beheerconsole configureert, moet u de volgende vereiste taken in Workspace ONE Access uitvoeren:

 • Maak een OAuth 2.0-client.
 • Genereer een OAuth Bearer-token (vereist Postman).
 • Maak een directory van het type Overige (vereist Postman).

Gerelateerde documentatie