Gebruik deze informatie om enkele veelvoorkomende problemen met de SCIM-integratie van en Workspace ONE Access op te lossen.

 • Fout: “Fouten gerapporteerd door externe server: Vereiste gebruikerskenmerken:[DISTINGUISHEDNAME] ontbreken.”

  Oplossing: distinguishedName is ingesteld als een vereist kenmerk in Workspace ONE Access. Schakel in de Workspace ONE Access-console op de pagina Instellingen > Gebruikerskenmerken het selectievakje Vereist uit voor het kenmerk distinguishedName.

 • Fout: “Fouten gerapporteerd door externe server: Aanmaken van gebruiker wordt niet ondersteund voor opgegeven directory-id.”

  Oplossing: U probeert een gebruiker te maken in een directory die niet van het type Andere is. Controleer of u bij het voltooien van de vereisten geen domein hebt gebruikt dat door een andere directory wordt gebruikt. Mogelijk is het domein gebruikt voor Just-In-Time-gebruikers (JIT). Zo ja, dan moet u een andere directory van het type Overige met een uniek domein maken.

 • Fout: “Fouten gerapporteerd door externe server: gebruikersdomeinnaam die is opgegeven voor de gebruikersbron, hoort niet bij de directory.”

  Oplossing: Het domein dat u hebt geconfigureerd in de kenmerktoewijzing in Okta komt niet overeen met het domein voor de directory dat is gemaakt in Workspace ONE Access. Zorg ervoor dat ze overeenkomen.

 • Fout: Automatische inrichting van gebruiker <username> naar app VMware Workspace ONE is mislukt: overeenkomstige gebruiker is niet gevonden.

  Oplossing: de instellingen Gebruikers maken en Gebruikers deactiveren zijn niet ingeschakeld op het tabblad Provisioning van de VMware Workspace ONE-app. Ga naar het tabblad Provisioning, klik op Bewerken en schakel het selectievakje Inschakelen in voor Gebruikers maken en Gebruikers deactiveren.