Nadat de OAuth 2.0-client in Workspace ONE Access is gemaakt, genereert u een OAuth Bearer-token.

Voorwaarden

Download en installeer de Postman-app. U kunt Postman downloaden van https://getpostman.com.

Procedure

 1. Open een nieuw tabblad in de Postman-app.
 2. Selecteer POST voor de HTTP-methode.
 3. Voer voor de URL het volgende in:
  https://tenanturl/SAAS/jersey/manager/api/connectormanagement/directoryconfigs
  Vervang tenanturl door uw Workspace ONE Access-URL, bijvoorbeeld:
  https://example.vmwareidentity.com/SAAS/jersey/manager/api/connectormanagement/directoryconfigs
 4. Klik op het tabblad Autorisatie en selecteer OAuth 2.0 als type.

  De afbeelding toont het vervolgkeuzemenu Type waarvoor OAuth 2.0 is geselecteerd.
 5. Voer de vereiste informatie in de sectie Nieuw token configureren in.
  1. Voer voor Tokennaam een naam in zoals WorkspaceONE.
  2. Selecteer Clientreferenties voor Toewijzingstype.
  3. Voer https://tenantURL/SAAS/auth/oauthtoken in bij URL van toegangstoken, waarbij tenantURL de URL van uw Workspace ONE Access-tenant is.
   Bijvoorbeeld: https://example.vmwareidentity.com/SAAS/auth/oauthtoken
   Opmerking: Workspace ONE Access werd vroeger VMware Identity Manager genoemd. Oude tenants hebben de domeinnaam vmwareidentity.com terwijl nieuwe tenants de domeinnaam workspaceoneaccess.com hebben.
  4. Voer bij Client ID de client-ID in die u in OAuth 2.0-client maken heeft ingesteld.
  5. Voer voor Clientgeheim het geheim in dat is gegenereerd in OAuth 2.0-client maken.
   Opmerking: Als u het geheim niet hebt gekopieerd tijdens het maken van de client, kunt u het opnieuw genereren. Om het geheim opnieuw te genereren, gaat u naar de pagina Instellingen > OAuth 2.0-beheer in de Workspace ONE Access-console, selecteert u de client en klikt u op Geheim opnieuw genereren op de clientpagina.
  6. Voer admin in bij Bereik.
  Bijvoorbeeld:
  Geeft de sectie Nieuw token configureren met voorbeeldwaarden weer
 6. Klik op Nieuw toegangstoken ophalen.
  Er wordt een token gegenereerd en weergegeven.
 7. Om te controleren of het Bearer-token is toegevoegd, klikt u op het tabblad Kopteksten en klikt u op Verborgen kopteksten.
  Verborgen kopteksten
  Het Bearer-token wordt weergegeven.

  Bearer-token

 8. Als het Bearer-token niet is toegevoegd, keert u terug naar het tabblad Autorisatie en selecteert u uw token in het vervolgkeuzemenu Beschikbare tokens en controleert u het opnieuw.