Als u een lagere versie dan 20.01 upgradet naar Workspace ONE® Access™ (voorheen VMware Identity Manager™) 20.10, moet u een migratieproces volgen om de nieuwe Workspace ONE Access 20.10 Connector te gebruiken. Het proces omvat het installeren van de nieuwe 20.10 Connector en het migreren van uw bestaande directory's naar de nieuwe connectoren. U kunt geen directe upgrade uitvoeren van Connector versie 19.03.x of lager naar 20.10.

Opmerking: Zie Upgraden naar VMware Workspace ONE Access connector 20.10 om Workspace ONE Access Connector 20.01 te upgraden naar 20.10.

Vanaf versie 20.01 is de Workspace ONE Access Connector een verzameling van bedrijfsservices die afzonderlijk of samen op Windows-servers kunnen worden geïnstalleerd. Deze bevat de volgende services:

 • Directorysynchronisatieservice: synchroniseert gebruikers van Active Directory of LDAP-directory's naar de Workspace ONE Access-service
 • Gebruikersverificatieservice: biedt verificatiemethoden op basis van connectoren, inclusief wachtwoord (cloudimplementatie), RSA SecurID (cloudimplementatie) en RADIUS (cloudimplementatie)
 • Kerberos-verificatieservice: biedt Kerberos-verificatie voor interne gebruikers

Als u van oude connectoren wilt migreren naar de nieuwe 20.10 Connector, migreert u uw directory's. Wanneer u de directory's migreert, worden alle gegevens, met inbegrip van verificatiemethoden en identiteitsproviders, gemigreerd.

Vereisten voor migratie

 • De Workspace ONE Access 20.x Connector ondersteunt geen virtuele apps (Citrix-, Horizon-, Horizon Cloud- en ThinApps-integraties). Als uw implementatie virtuele apps bevat of als u virtuele apps in de toekomst wilt gebruiken, migreert u niet naar de Workspace ONE Access 20.10 Connector.

  Als u Horizon-, Horizon Cloud- of Citrix-applicaties en desktops wilt integreren, gebruikt u VMware Identity Manager Connector (Windows) versie 19.03.0.1. Als u als verpakte ThinApp-applicaties wilt integreren, gebruikt u VMware Identity Manager Connector (Linux) versie 2018.8.1.0.

 • U heeft een of meer Windows-servers nodig om de 20.10 Connector te installeren. De directorysynchronisatie-, gebruikersverificatie- en Kerberos-verificatieservices kunnen samen op één server of afzonderlijk op verschillende servers worden geïnstalleerd. Zie Workspace ONE Access Connector 20.10 installeren voor de vereisten.

  U kunt de 20.10 Connector installeren op een nieuwe server of op de server met de oude 19.03.x Connector. Als Kerberos-verificatie echter is geconfigureerd op uw oude connector, moet u een afzonderlijke Windows-server gebruiken om de 20.10 Kerberos-verificatieservice te installeren. Installeer de nieuwe Kerberos-verificatieservice niet op de 19.03.x Connector-server. Workspace ONE Access biedt geen ondersteuning voor meerdere instanties van Kerberos op dezelfde server.

  Als u van plan bent de 20.10 Connector op een nieuwe server te installeren, raadpleegt u Workspace ONE Access Connector 20.10 installeren voor de systeemvereisten. Als u van plan bent de 20.10 Connector te installeren op een Windows-server waarop een 19.03.x Connector is geïnstalleerd, raadpleegt u Migreren naar de nieuwste connector op een Windows-server waarop Workspace ONE Access 19.03.x wordt uitgevoerd.

  Tijdens het migratieproces schakelt u tussen het gebruik van de oudere connectoren en de nieuwe connectoren om de migratie te testen. De oude 19.03.x Connector-servers moeten actief zijn tijdens het migratieproces. Verwijder de 19.03.x Connector pas nadat de migratie is voltooid.

 • Alle bestaande connectoren in uw tenant moeten versie 19.03.x zijn. Als u oudere connectoren heeft, moet u deze eerst upgraden naar 19.03.x.
 • Als u een instantie op locatie heeft van de Workspace ONE Access-service, moet u de service upgraden naar 20.10 voordat u naar de 20.10 Connector migreert.
 • Tijdens de migratie moet u alle directory's in uw tenant migreren naar de 20.10 Connector. U kunt er niet voor kiezen om een subset van de directory's te migreren.
 • Na de migratie kunt u alleen de nieuwe 20.10 Connector gebruiken. U kunt geen combinatie van oudere connectoren en de 20.10 Connector in uw omgeving hebben.
 • Als u de 19.03.0.1 Connector heeft geïnstalleerd en u van plan bent om deze te migreren, kunt u overwegen te migreren naar Connector 20.10 in plaats van 20.01.x. Er is een bekend probleem met de migratie van Connector 19.03.0.1 naar versie 20.01.x als de optie Externe ID voor uw Workspace ONE Access-directory van het type Active Directory via LDAP of IWA is ingesteld op een ander kenmerk dan de standaardwaarde objectGUID. Wanneer u de directory migreert als onderdeel van de migratie van de connector, worden alle gebruikers verwijderd en opnieuw toegevoegd. Hierdoor worden alle gebruikers afgemeld en moeten ze zich opnieuw aanmelden. U moet ook gebruikersrechten opnieuw configureren.
  Opmerking: Als u de Workspace ONE Access-service op locatie gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de connectorversie identiek is aan of lager is dan de serviceversie.