Wanneer u geen nieuwe Windows-server kunt aanschaffen om naar Workspace ONE Access Connector 20.10 te migreren, kunt u de 20.10 Connector installeren op een Windows-server waarop de Workspace ONE Access 19.03.x Connector wordt uitgevoerd. Vervolgens kunt u uw oude connector migreren.

Opmerking: Als Kerberos-verificatie is geconfigureerd op uw oude connector, moet u een afzonderlijke Windows-server gebruiken om de 20.10 Kerberos-verificatieservice te installeren. Installeer de nieuwe Kerberos-verificatieservice niet op de 19.03. x Connector-server. Workspace ONE Access biedt geen ondersteuning voor meerdere instanties van Kerberos op dezelfde server.

Als u een bestaande Windows-server gebruikt waarop de 19.03.x Connector is geïnstalleerd, moet u de CPU en het geheugen op de machine vergroten voordat u een van de services installeert. Twee versies van de connector worden uitgevoerd totdat de migratie is voltooid.

U moet de CPU en het geheugen vergroten om te voldoen aan de behoeften van zowel de 19.03.x Connector als de 20.10 Connector, zoals beschreven in de Richtlijnen voor de grootte in VMware Workspace ONE Access Connector 20.10 installeren.

Nadat de migratie is voltooid, kunt u de 19.03.x Connector stoppen en verwijderen.