Gebruik deze informatie om fouten op te lossen die kunnen optreden tijdens de migratie naar Workspace ONE Access 20.10 Connector.

  • Fout: wanneer u een directory van het type Active Directory via Integrated Windows Authentication probeert te migreren, wordt de volgende fout weergegeven: Enterprise-service <hostnaam connector> (EAS) respons: Onjuiste adapterconfiguratie: Aanmelding mislukt voor het opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord.

    Oplossing: deze fout treedt op als er een tijdsverschil bestaat tussen de klok van de connectorserver en de klok van de domeincontroller. Werk de tijd op de connectorserver bij. U doet er verstandig aan tijdsynchronisatie in te stellen met behulp van een NTP-server.