Provisioning biedt automatisch gebruikersbeheer voor applicaties vanuit één locatie. Met provisioningsadapters kunnen webapplicaties, indien vereist, specifieke informatie ophalen van de Workspace ONE Access-service. Als u bijvoorbeeld de automatische gebruikersinrichting voor Google Apps wilt inschakelen, kan de vereiste gebruikersaccountinformatie zoals de gebruikersnaam, de voornaam en de achternaam, worden opgehaald uit de Workspace ONE Access-service.

Als inrichten is ingeschakeld voor een webapplicatie en u een gebruiker rechten voor de applicatie geeft in de Workspace ONE Access-service, wordt de gebruiker ingericht in de webapplicatie.

U configureert de inrichtingsadapter voor een applicatie wanneer u de applicatie aan de catalogus toevoegt vanaf het tabblad Resources > Webapps.

De Workspace ONE Access-service omvat momenteel inrichtingsadapters voor de volgende applicaties:

  • Google Apps.
  • Office 365
  • Socialcast