Gebruikers kunnen speciale Horizon-desktops opnieuw instellen vanaf de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-app of -portal als de instelling in de Horizon-omgeving dit toestaat. De optie Opnieuw instellen is nuttig wanneer desktops niet meer reageren.

De optie om gebruikers toe te staan hun desktops opnieuw in te stellen, is geconfigureerd in Horizon, niet in Workspace ONE Access. Alleen speciale Horizon-desktops kunnen opnieuw worden ingesteld in de gebruikersportal of -app.

Als de Horizon-configuratie gebruikers toestaat om desktops opnieuw in te stellen, is de optie Opnieuw instellen beschikbaar voor de desktop in de Intelligent Hub-app of -portal. De optie wordt niet weergegeven voor desktops waarvoor opnieuw instellen niet is toegestaan.


De afbeelding geeft een Horizon-desktop in de gebruikersportal weer met het pop-upmenu dat de opdracht Opnieuw instellen bevat.