Om gebruikers toegang te geven tot ThinApp-pakketten vanuit de Workspace ONE Access-catalogus, moet u eerst een netwerkshare maken en de ThinApp-pakketten in die netwerksharemap opslaan. Workspace ONE Access verkrijgt de benodigde metagegevens over de ThinApp-pakketten via de netwerkbestandsshare.

Voorwaarden

 • Verifieer of de ThinApp-pakketten voldoen aan de vereisten van Workspace ONE Access.
 • Verifieer of u beschikt over de juiste toegang en rechten om een netwerkbestandsshare in uw omgeving te maken die voldoet aan de Workspace ONE Access-vereisten voor ThinApp-pakketten.

Procedure

 1. Maak een netwerkshare die voldoet aan de Workspace ONE Access-vereisten voor ThinApp-pakketten.
 2. In de netwerkshare maakt u een submap voor netwerkshare voor elk ThinApp-pakket.

  Doorgaans geeft u de submap een naam die overeenkomt met de naam van de ThinApp-applicatie, of geeft u aan welke applicatie in de map staat. Als de netwerkshare appshare wordt genoemd op een host met de naam server, en als de applicatie abceditor wordt genoemd, is de submap van het ThinApp-pakket \\server\appshare\abceditor.

  Opmerking: Gebruik geen niet-ASCII-tekens wanneer u uw submapnamen voor netwerkshares maakt die ThinApp-pakketten kunnen verspreiden door Workspace ONE Access te gebruiken. Niet-ASCII-tekens worden niet ondersteund.
 3. Voor elk ThinApp-pakket kopieert u de bijbehorende bestanden, zoals de EXE- en DAT-bestanden, naar de submap met de naam voor de gevirtualiseerde applicatie voor dat pakket.
  Wanneer u de bestanden hebt gekopieerd, hebt u een set submappen en bestanden die lijken op deze bestanden:
  • \\server\appshare\abceditor\abceditor.exe
  • \\server\appshare\abceditor\abceditor.dat

Volgende stappen

Configureer toegang via Workspace ONE Access tot ThinApp-pakketten