Om de toegang tot applicaties waarvoor goedkeuring door uw organisatie is vereist te beheren, schakelt u de algemene optie Goedkeuringen inschakelen in Workspace ONE Access in en configureert u licenties voor specifieke applicaties.

Wanneer licenties voor een applicatie zijn geconfigureerd, kunnen gebruikers de applicatie in hun catalogus bekijken en gebruik van de applicatie aanvragen. Het applicatiepictogram geeft vervolgens een melding in behandeling weer.

Workspace ONE Access verzendt het bericht met de goedkeuringsaanvraag naar de voor uw bedrijf geconfigureerde REST-eindpunt-URL voor goedkeuring. De aanvraag wordt via het workflowproces van de server gecontroleerd en er wordt een bericht naar Workspace ONE Access teruggestuurd dat de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Nadat een applicatie is goedgekeurd, wordt de melding In behandeling gewijzigd in Toegevoegd en wordt de applicatie weergegeven in de catalogus van de gebruiker.

U kunt het brongebruik van Workspace ONE Access en de rapporten met bronrechten bekijken om te zien hoeveel goedgekeurde applicaties worden gebruikt.

Informatie over de REST API-goedkeuringsengine

De REST API-goedkeuringsengine gebruikt een externe goedkeuringstool die de aanvraag en goedkeuringsantwoorden omleidt via uw Webserver REST API. U voert uw REST API URL in de Workspace ONE Access-console in en configureert uw REST API's met de inloggegevens van de Workspace ONE Access OAuth-client en de aanvraag- en antwoordactie voor de callout.