Citrix-rechten worden niet weergegeven in Workspace ONE Access.

Probleem

Rechten voor een applicatie of leveringsgroep worden ingesteld op de Citrix-server, maar ze worden niet weergegeven in Workspace ONE Access.

Oorzaak

Gebruikers en groepen met rechten voor de applicatie of leveringsgroep worden mogelijk niet gesynchroniseerd met Workspace ONE Access.

Oplossing

Zorg ervoor dat de gebruikers en groepen worden gesynchroniseerd met Workspace ONE Access.
 1. Meld u aan bij de Citrix-beheerconsole en zoek de applicatie waarvoor geen rechten zijn verleend.
 2. Noteer welke Active Directory-gebruikers en -groepen machtigingen hebben om de applicatie in de Citrix-beheerconsole te starten.
 3. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console, navigeer naar de pagina's Accounts > Gebruikers en Accounts > Gebruikersgroepen en controleer of de gebruikers en groepen in de lijsten worden weergegeven.
 4. Als de gebruikers en groepen bestaan in Workspace ONE Access, synchroniseert u Citrix-resources opnieuw vanaf de pagina Resources > Verzamelingen van virtuele apps.
  Opmerking: De gebruikers en groepen moeten in Workspace ONE Access bestaan voordat u Citrix-bronnen synchroniseert. Als ze niet bestaan, wordt de synchronisatie uitgevoerd, maar worden de rechten niet bijgewerkt.
 5. Als de gebruikers en groepen niet in Workspace ONE Access bestaan, voert u deze acties uit.
  1. Controleer waar de gebruikers en groepen bestaan in de Active Directory (met het beheerhulpprogramma Active Directory: gebruikers en computers).
  2. In de Workspace ONE Access-console werkt u de AD-synchronisatie-DN's bij voor de gebruikers en groepen op de pagina's Synchronisatie-instellingen van de directory.
  3. Wanneer de gebruikers en groepen in de Workspace ONE Access-console worden weergegeven, synchroniseert u Citrix-bronnen opnieuw.

  Wanneer synchronisatie is voltooid, worden de rechten in Workspace ONE Accessweergegeven.