Nadat de identiteitsprovider is geconfigureerd als een applicatiebron, kunt u webapplicaties die het SAML 2.0-verificatieprofiel gebruiken, aan de Workspace ONE Access-catalogus toevoegen.

Voorwaarden

De externe identiteitsprovider is geconfigureerd als applicatiebron in Workspace ONE Access.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
 2. Selecteer Resources > Webapps.
 3. Klik op Nieuw.
 4. Vul de informatie in op de pagina Definitie en klik op Volgende.
  Formulieritem Beschrijving
  Naam Geef de naam van de applicatie op.
  Beschrijving (Optioneel) Voeg een beschrijving van de applicatie toe.
  Pictogram (Optioneel) Klik op Kies bestand om een pictogram te uploaden als u een pictogram wilt toevoegen dat wordt weergegeven in de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-app en -portal.

  de bestandsformaten PNG, JPG en ICON, tot maximaal 4 MB, worden ondersteund. Pictogrammen die zijn geüpload, worden vergroot/verkleind naar 80px X 80px.

  Om vervorming te voorkomen, uploadt u pictogrammen waarvan de hoogte en breedte aan elkaar gelijk zijn en die zo dicht mogelijk bij de afmetingen 80px X 80px komen.

 5. Selecteer op de pagina Configuratie vanaf het vervolgkeuzemenu Verificatietype de applicatiebron voor deze applicatie.
 6. Voer de doel-URL voor de applicatie in.
  Deze URL is de URL van de identiteitsprovider voor de applicatie uit de applicatiebron, of de URL van de serviceprovider.
  De configuratie is vooraf ingevuld met de configuratiewaarden voor de applicatiebron.
 7. Verifieer op de pagina Toegangsbeleid of het standaardtoegangsbeleid voldoet aan de vereisten voor deze applicatie of selecteer een ander toegangsbeleid in het vervolgkeuzemenu.
  Zie Toegangsbeleid beheren in de handleiding Verificatiemethoden voor gebruikers beheren in VMware Workspace ONE Access voor meer informatie.

resultaten

De applicatie wordt toegevoegd aan de Workspace ONE Access-catalogus en gebruikers krijgen toegang tot de applicatie vanuit de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-app of -portal.

Volgende stappen

Als gebruikers aan de applicatiebron worden toegewezen, worden ze automatisch aan de applicatie toegewezen. U kunt de gebruikers en groepen wijzigen die aan de applicatie zijn toegewezen.