Als u Horizon-desktops en -applicaties, Horizon Cloud Service on Microsoft Azure with Single-Pod Broker-desktops en -applicaties of Horizon Cloud Service on IBM Cloud-desktops en -applicaties, gepubliceerde Citrix-resources en verpakte ThinApp-applicaties wilt integreren met de Workspace ONE Access-service, maakt u verzamelingen van virtuele apps. Voor deze typen integraties moet u de service Virtuele app, een onderdeel van Workspace ONE Access Connector installeren.

Opmerking: Integratie met Horizon Cloud Service on Microsoft Azure with Universal Broker-omgevingen wordt geconfigureerd vanaf de Horizon Cloud-console en vereist geen service Virtuele app of verzamelingen van virtuele apps. Zie Toegang geven tot VMware Horizon Cloud Service-desktops en -applicaties in Workspace ONE Access voor informatie over de typen Horizon Cloud-omgevingen die worden ondersteund en hoe deze worden geïntegreerd met Workspace ONE Access.

Een verzameling van virtuele apps bevat de configuratiegegevens voor een integratie, zoals het type resource, de servers waarvan resources moeten worden gesynchroniseerd, de service-instantie voor virtuele apps die moet worden gebruikt voor de synchronisatie en het synchronisatieschema.

U kunt één verzameling van virtuele apps of meerdere verzamelingen voor elk type bron maken, met uitzondering van ThinApp-pakketten, waarvoor u slechts één verzameling kunt maken. Als u bijvoorbeeld een implementatie van twee Citrix XenApp-farms wilt integreren, kunt u twee afzonderlijke verzamelingen van virtuele apps in Workspace ONE Access instellen. Zo kunt u de configuratie eenvoudiger beheren en sneller synchroniseren, omdat elke verzameling afzonderlijk wordt gesynchroniseerd.

U kunt ook verschillende instanties van de service voor virtuele apps voor elke verzameling gebruiken om de synchronisatietaken te verdelen.

De pagina Resources > Verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console biedt een centrale locatie voor het beheer van al uw resource-integraties. U kunt verzamelingen maken en bewerken, de synchronisatiestatus van alle verzamelingen volgen, waarschuwingen weergeven en handmatig synchroniseren via deze pagina.


De pagina Verzamelingen van virtuele apps bevat twee verzamelingen.

Voordelen van verzamelingen van virtuele apps gebruiken

De functie Verzamelingen van virtuele apps biedt de volgende voordelen:

 • Eén centrale locatie waar u alle bronintegraties kunt beheren
  • Alle typen bronnen beheren
  • De configuratie- en synchronisatie-instellingen voor elke verzameling beheren
  • De synchronisatiestatus van alle verzamelingen beheren
 • De mogelijkheid om kleinere gegevensverzamelingen te synchroniseren door meerdere verzamelingen voor een grote bronintegratie in te stellen. Zo kunt u bijvoorbeeld afzonderlijke verzamelingen voor elke Horizon-pod of elke XenApp-farm maken.
 • De mogelijkheid om afzonderlijke verzamelingen voor verschillende domeinen in te stellen. Meerdere domeinen hebben geen vertrouwensrelatie nodig als u afzonderlijke verzamelingen gebruikt voor elk domein.

Vereisten voor verzamelingen van virtuele apps

De functie Verzameling van virtuele apps heeft de volgende vereisten:
 • Installeer de service Virtuele app, een onderdeel van Workspace ONE Access Connector. De service Virtuele app biedt geen ondersteuning voor integratie met Horizon, Horizon Cloud Service on Microsoft Azure with Single-Pod Broker, Horizon Cloud Service on IBM Cloud en Citrix.
 • Vereisten voor rol
  • Gebruik een superbeheerdersrol om de pagina Verzamelingen van virtuele apps voor het eerst te openen.

   Wanneer u in een nieuwe installatie het tabblad Resources > Verzamelingen van virtuele apps voor de eerste keer selecteert, verschijnt een informatiepagina en klikt u op Aan de slag om de pagina Verzamelingen van virtuele apps weer te geven. Voor het proces Aan de slag is de rol van superbeheerder vereist.

  • Daarna kunt u verzamelingen van virtuele apps beheren met elke rol waarmee de volgende acties in de catalogusservice kunnen worden uitgevoerd:
   • Desktopapps beheren (om verzamelingen van virtuele apps voor Horizon, Horizon Cloud en Citrix te maken, te bewerken of te verwijderen)
   • ThinApp beheren (om ThinApp-verzamelingen te maken, bewerken of verwijderen)
  • U moet de superbeheerdersrol gebruiken om de pagina Netwerkbereiken voor Horizon- en Citrix-verzamelingen op te slaan. De pagina Netwerkbereiken geeft FQDN's voor clienttoegang op om gebruikersaanvragen naar de juiste servers te leiden.