Wanneer u het bijgewerkte ThinApp-pakket hebt gemaakt, kopieert u de betreffende bestanden naar een nieuwe submap op hetzelfde niveau als de bestaande submap op de netwerkshare om ervoor te zorgen dat Workspace ONE Access automatisch het bijgewerkte ThinApp-pakket gebruikt.

Voorwaarden

Verifieer of u over de bestanden beschikt voor het bijgewerkte ThinApp-pakket nadat u de stappen in Het bijgewerkte ThinApp-pakket maken hebt gevolgd en de VersionID-waarde hebt verhoogd.

Verifieer of u toegang hebt tot de netwerkshare en submappen kunt maken waarnaar u de bestanden kunt kopiëren.

Procedure

 1. In de map netwerkshare maakt u een nieuwe submap aan voor het bijgewerkte ThinApp-pakket.
  Behoud de bestaande submap voor het ThinApp-pakket dat u bijwerkt en wijzig de inhoud hiervan niet.

  Wanneer de volgende geplande synchronisatie hebt plaatsgevonden, negeert Workspace ONE Access het oudere pakket wanneer deze vaststelt dat het nieuwe pakket dezelfde AppID-waarde en een hogere VersionID-waarde heeft.

  Doorgaans geeft u de submap een naam die overeenkomt met de naam van de ThinApp-applicatie, of geeft u aan welke applicatie in de map staat. Als de netwerkshare appshare wordt genoemd op een host met de naam server, en als de applicatie abceditor wordt genoemd, is de submap van het ThinApp-pakket \\server\appshare\abceditor.

  Opmerking: Gebruik geen niet-ASCII-tekens wanneer u uw submapnamen voor netwerkshares maakt die ThinApp-pakketten kunnen verspreiden door Workspace ONE Access te gebruiken. Niet-ASCII-tekens worden niet ondersteund.
 2. Kopieer de EXE- en DAT-bestanden voor het bijgewerkte ThinApp-pakket in die nieuwe submap.
 3. (Optioneel) Als u niet op de volgende geplande synchronisatie wilt wachten, kunt u Workspace ONE Access handmatig met de netwerkshare synchroniseren vanaf de pagina Verpakte apps - ThinApp van de Workspace ONE Access-console.

  Wanneer de Workspace ONE Access Connector de geplande synchronisatie uitvoert met de netwerksharemap en een applicatie tegenkomt met dezelfde AppID als een andere applicatie, worden de VersionID-waarden vergeleken. Het ThinApp-pakket met de hoogste VersionID wordt gebruikt als de meest recente update. Workspace ONE Access neem automatisch de vorige gebruikersrechten op voor het ThinApp-pakket met de hoogste VersionID en sneltoetsen op de gebruikersystemen worden gesynchroniseerd voor het bijgewerkte pakket.