U kunt alle verzamelingen van virtuele apps, voor alle typen integraties, op de pagina Verzamelingen van virtuele app in de Workspace ONE Access-console bewerken. U kunt zowel de configuratie-instellingen als de synchronisatie-instellingen wijzigen op deze pagina.

Voorwaarden

 • Vereiste beheerdersrollen:
  • Als u verzamelingen van virtuele apps voor Horizon, Horizon Cloud Service on Microsoft Azure with Single-Pod Broker of Horizon Cloud Service on IBM Cloud of Citrix maakt, bewerkt of verwijdert, gebruikt u een rol die de actie Desktopapps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.
  • Als u ThinApp-verzamelingen wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie Desktopapps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.

Procedure

 1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console de optie Resources > Verzamelingen van virtuele apps.
 2. Selecteer de verzameling van virtuele apps die u wilt bewerken en klik op Bewerken.
 3. Bewerk in de wizard Verzameling van virtuele apps bewerken de verzameling van virtuele apps en sla uw wijzigingen op.
  U kunt de volgende instellingen wijzigen:
  • De naam van de verzameling van virtuele apps
  • De connectoren die worden gebruikt om de verzameling te synchroniseren
  • De bronserver of het bronpad en gerelateerde instellingen
  • Synchronisatie-instellingen zoals de synchronisatiefrequentie of synchronisatiebeveiligingen
  • Implementatietype
  • Overige instellingen, voor zover van toepassing op het type integratie
  Opmerking: In een Horizon-verzameling van virtuele apps kunt u de FQDN van een eerder toegevoegde Horizon-pod niet wijzigen. Verwijder de pod uit de verzameling en voeg deze vervolgens opnieuw toe.

Volgende stappen

U wordt aanbevolen de verzameling van virtuele apps na bewerking te synchroniseren. Ga naar de pagina Resources > Verzamelingen van virtuele apps, selecteer de verzameling en selecteer Synchroniseren > Synchroniseren met beveiligingen of Synchroniseren > Synchroniseren zonder beveiligingen.