U kunt de synchronisatiestatus van al uw integraties van virtuele apps controleren op de pagina Verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console. U kunt voor elke verzameling van virtuele apps de tijd weergeven waarop de bronnen voor het laatst zijn gesynchroniseerd, ongeacht of de synchronisatie is gelukt of niet, welke bronnen en toewijzingen zijn gesynchroniseerd en of er waarschuwingen zijn opgetreden tijdens de synchronisatie.

Procedure

 1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console de optie Resources > Verzamelingen van virtuele apps.
  Alle verzamelingen, voor alle typen bronintegraties, worden op de pagina weergegeven.
  De pagina Verzamelingen van virtuele apps geeft één verzameling van virtuele apps genaamd Horizon-apps weer.
 2. Bekijk de informatie voor elke verzameling.
  Als u het volgende wilt weergeven Zie
  Het synchronisatieschema dat voor de verzameling is ingesteld De kolom Synchronisatiefrequentie.

  Als u geen automatisch synchronisatieschema heeft ingesteld, wordt Handmatig in de kolom weergegeven. Met een instelling Handmatig moet u de verzameling van virtuele apps handmatig synchroniseren telkens wanneer u wijzigingen doorvoert in resources of toewijzingen van de bronservers aan Workspace ONE Access.

  De tijd van de laatste succesvolle synchronisatie De kolom Laatst gesynchroniseerd op.
  De status van de laatste synchronisatie In de kolom Synchronisatiestatus wordt een van de volgende statussen weergegeven:
  • Nog niet gesynchroniseerd

   De verzameling van virtuele apps is nooit gesynchroniseerd.

  • Gestart

   Het synchronisatieproces is gestart.

  • Kan synchronisatie niet starten

   Het synchronisatieproces kan niet worden gestart omdat er al een synchronisatie wordt uitgevoerd.

  • Voltooid

   Het synchronisatieproces is voltooid.

  • Mislukt

   Het synchronisatieproces is niet geslaagd. Als een netwerkprobleem bijvoorbeeld heeft verhinderd dat de virtuele-appservice de server bereikt van waaruit bronnen moeten worden gesynchroniseerd, is de synchronisatie niet geslaagd.

  Desktops, applicaties en rechten die in de laatste synchronisatie zijn toegevoegd of verwijderd
  1. Klik op Meer in de kolom Synchronisatiestatus.
  2. Klik op het informatiepictogram.
   In de kolom Synchronisatiestatus wordt het informatiepictogram geselecteerd.

   In het dialoogvenster Samenvatting van synchronisatieactie wordt het aantal applicaties, desktops en toewijzingen weergegeven die tijdens uitvoering van de synchronisatie zijn toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt. Bijvoorbeeld:


   Het dialoogvenster Samenvatting van synchronisatieactie geeft een tabel weer met kolommen Applicaties, Desktops en Toewijzingen. De kolom Applicaties geeft 8 toegevoegd aan, de kolom Desktops geeft 4 toegevoegd aan en de kolom Toewijzingen geeft 35 toegevoegd aan.
  3. Als u de namen van de applicaties, desktops of toewijzingen wilt weergeven, klikt u op de koppelingen.
  Waarschuwingen
  1. Klik op Meer in de kolom Synchronisatiestatus.

   Het aantal waarschuwingen, indien aanwezig, wordt weergegeven in de kolom Waarschuwingen.

  2. Klik op de koppeling in de kolom Waarschuwingen.
   In de kolom Synchronisatiestatus wordt het pictogram Waarschuwing geselecteerd.

   In het dialoogvenster Synchronisatiewaarschuwingen worden waarschuwingen weergegeven die tijdens de synchronisatie zijn opgetreden. Als er bijvoorbeeld toewijzingen zijn gesynchroniseerd voor een gebruiker die niet bestaat in Workspace ONE Access, wordt er een waarschuwing weergegeven.


   synchronisatiewaarschuwingen