Tijdens het instellen van Horizon-pods die u wilt integreren met Workspace ONE Access via verzamelingen van virtuele apps, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de vereisten die hier worden vermeld.

  • Implementeer Horizon-verbindingsservers op standaardpoort 443 of op een aangepaste poort.
  • Verifieer of u voor elke Horizon-verbindingsserver in uw configuratie een DNS-vermelding en een IP-adres hebt die tijdens reverse lookup kunnen worden omgezet. Voor Workspace ONE Access is reverse lookup vereist voor de Horizon-verbindingsservers, Horizon Security Server en load balancer. Als reverse lookup niet op de juiste manier is geconfigureerd, mislukt de Workspace ONE Access-integratie met Horizon.
  • Zorg ervoor dat de Horizon-verbindingsservers geldige certificaten hebben die door een vertrouwde certificaatautoriteit (CA) zijn ondertekend. Als u geen CA-ondertekende certificaten heeft verkregen en u tijdelijk zelfondertekende certificaten voor testdoeleinden gebruikt, moet u de rootcertificaten uploaden naar het vertrouwensarchief van de service Virtuele apps met behulp van het installatieprogramma voor de Workspace ONE Access Connector en vervolgens de service Virtuele apps herstarten. Raadpleeg Uw Workspace ONE Access-omgeving voor Horizon-integratie instellen voor meer informatie.
  • Pools met Horizon-desktops en -applicaties implementeren met rechten die zijn ingesteld voor Active Directory-gebruikers en -groepen. Zorg ervoor dat gebruikers over de juiste rechten beschikken.
  • Terwijl u desktop-groepen configureert, zorgt u ervoor dat u in Instellingen op afstand de optie Automatisch afmelden nadat de verbinding is verbroken op 1 of 2 minuten instelt in plaats van onmiddellijk.
  • U kunt pools in elke toegangsgroep in de Horizon-omgeving maken. Zorg ervoor dat het beheerdersaccount dat u gebruikt om Horizon-toewijzingen te synchroniseren naar Workspace ONE Access, over beheerdersrechten voor de Horizon-roottoegangsgroep beschikt, zodat pools en resources van alle toegangsgroepen kunnen worden gesynchroniseerd naar Workspace ONE Access.
  • U wordt aanbevolen om de vervaldatum van de SAML-metagegevens op de Horizon-verbindingsservers uit te breiden tot 1 jaar. Zie De vervaldatum van metagegevens van de serviceprovider op de View-verbindingsserver wijzigen voor meer informatie.
  • Als u Horizon 7.13 of hogere versies met Workspace ONE Access integreert, zien eindgebruikers altijd de optie in Intelligent Hub om applicaties en desktops in een browser te starten. Als HTML Access echter niet is geïnstalleerd op de Horizon Connection Servers, start de browser niet. Voor Horizon 7.13 en hogere versies moet u HTML Access op de Horizon Connection Servers installeren. Zie de documentatie voor VMware Horizon HTML Access voor meer informatie.