Als Citrix-leveringsgroepen niet worden gesynchroniseerd naar Workspace ONE Access, controleert u de instellingen in de Citrix-serverfarm. De instelling Leveringstype van een leveringsgroep in Citrix bepaalt hoe Workspace ONE Access de leveringsgroep synchroniseert.

Workspace ONE Access synchroniseert een leveringsgroep alleen als leveringstype is ingesteld op Desktops en apps of Alleen desktops. Als het leveringstype van de leveringsgroep is ingesteld op Alleen apps, worden applicaties gesynchroniseerd, maar wordt de leveringsgroep zelf niet gesynchroniseerd en wordt deze niet weergegeven in de Workspace ONE Access-catalogus.

Configureer uw leveringsgroepen dienovereenkomstig.