Er kunnen meerdere typen verificatiemethoden worden geconfigureerd in de VMware Workspace ONE Access™-service, voorheen bekend als VMware Identity Manager. U kunt één verificatiemethode configureren en u kunt een geketende, tweeledige verificatie instellen.

Als u de informatie in deze handleiding wilt gebruiken, moet u vertrouwd zijn met de volgende concepten.

  • SSO (Single Sign-On)- algemene protocollen en terminologie. Voor het SAML-protocol kent u terminologie zoals XML, kenmerken en nameIDFormat. Voor het OpenID Connect-protocol kent u terminologie zoals token, claims, JWT en OAuth 2.
  • Implementaties met verificatie met meerdere factoren voor Kerberos, RSA SecurID, verificatie op basis van certificaten.

U kunt de volgende typen verificatieservices beheren.

  • Workspace ONE Access Connector biedt U de volgende typen verificatieservices.
    • Gebruikersverificatieservice. De gebruikersverificatieservice biedt de verificatiemethoden Wachtwoord (cloudimplementatie), RSA SecurID (cloudimplementatie) en RADIUS (cloudimplementatie) die aan de service zijn gekoppeld in een ingebouwde identiteitsprovider.
    • Kerberos-verificatieservice. De Kerberos-verificatieservice levert Kerberos-verificatie op basis van de connector voor interne gebruikers die in de Workspace ONE Access-identiteitsprovider worden beheerd.
  • Cloudgebaseerde verificatiemethoden die in de Workspace ONE Access-service worden beheerd en aan een ingebouwde identiteitsprovider zijn gekoppeld.
  • Verificatie die door externe identiteitsproviders wordt beheerd. De identiteitsproviderinstantie die u met VMware Workspace ONE Access gebruikt, maakt een federatie-autoriteit in het netwerk die met de service communiceert met behulp van SAML2.0- of OpenID Connect 1.0-protocollen.