U kunt meerdere typen verificatiemethoden configureren in de VMware Workspace ONE® Access™-service. U kunt enkelvoudige verificatiemethoden configureren en u kunt een geketende, tweeledige verificatie instellen.

Als u de informatie in deze handleiding wilt gebruiken, moet u vertrouwd zijn met de volgende concepten.

  • SSO (Single Sign-On)- algemene protocollen en terminologie. Voor het SAML-protocol moet u terminologie zoals XML, kenmerken en nameIDFormat begrijpen. Voor het OpenID Connect-protocol kent u terminologie zoals token, claims, JWT en OAuth 2.
  • Implementaties met verificatie met meerdere factoren voor Kerberos, RSA SecurID, verificatie op basis van certificaten.

U kunt de volgende typen verificatiemethoden installeren en beheren.

  • De Workspace ONE Access Connector biedt de volgende typen verificatiemethoden op basis van een connector.
    • Gebruikersverificatieservice. Wanneer de gebruikersverificatieservice op de connector is geïnstalleerd, kunnen de verificatiemethoden Wachtwoord (cloudimplementatie), RSA SecurID (cloudimplementatie) en RADIUS (cloudimplementatie) worden geconfigureerd en aan een ingebouwde identiteitsprovider worden gekoppeld.
    • Kerberos-verificatieservice. Als de Kerberos-verificatieservice op de connector is geïnstalleerd, kan de Kerberos-verificatieservice worden geconfigureerd om de Kerberos-verificatie op basis van een connector te bieden voor interne gebruikers, en gekoppeld in de Workspace-identiteitsprovider.
  • Cloudgebaseerde verificatiemethoden die in de Workspace ONE Access-service worden beheerd en aan een ingebouwde identiteitsprovider zijn gekoppeld.
  • Verificatie die door externe identiteitsproviders wordt beheerd. De identiteitsproviderinstantie die u met VMware Workspace ONE Access gebruikt, maakt een federatie-autoriteit in het netwerk die met de service communiceert met behulp van SAML 2.0- of OpenID Connect 1.0-protocollen.

Nieuw in januari 2023 - Integratie van VMware Identity Services

VMware Identity Services is een nieuwe service voor het integreren van Workspace ONE-services, waaronder Workspace ONE Access, met een externe identiteitsprovider om gecentraliseerd gebruikersbeheer te bieden. VMware Identity Services is gebaseerd op het SCIM 2.0-protocol (System for Cross-domain Identity Management).

VMware Identity Services is beschikbaar voor nieuwe Workspace ONE-tenants die geen bestaande directory- of identiteitsproviderintegraties hebben.

Sommige functies zijn niet beschikbaar in tenants waarvoor VMware Identity Services is ingeschakeld. Zie het onderwerp Niet-ondersteunde Workspace ONE-functies in de handleiding Gebruikersprovisioning en identiteitsfederatie configureren met VMware Identity Services.

Zie de volgende links voor meer informatie over VMware Identity Services.