Configureer wachtwoordverificatie voor lokale directory's op de pagina Integraties > Verificatiemethoden in de Workspace ONE Access-console.

Nadat de verificatiemethode is geconfigureerd, koppelt u de verificatiemethode Wachtwoord (lokale directory) in de ingebouwde identiteitsprovider die is gekoppeld aan de lokale directory.

Procedure

  1. Selecteer Wachtwoord (lokale directory) op de pagina Integraties > Verificatiemethoden in de Workspace ONE Access-console.
  2. Klik op CONFIGUREREN en selecteer Wachtwoordverificatie voor lokale directory inschakelen.
  3. Voer in het tekstvak Aantal pogingen met wachtwoord het maximum aantal mislukte aanmeldpogingen in. Wanneer het maximale aantal mislukte pogingen is bereikt, mogen er geen aanmeldingen meer plaatsvinden. De standaardwaarde is vijf pogingen.
  4. Klik op OPSLAAN.

Volgende stappen

  • Koppel de verificatiemethode Wachtwoord (lokale directory) in de ingebouwde identiteitsprovider.