De verificatiemethode Wachtwoord (Workspace ONE UEM) verifieert met behulp van AirWatch Cloud Connector via de Workspace ONE UEM-service. Schakel Verificatie van gebruikerswachtwoord via Workspace ONE UEM in op de pagina Integraties > UEM-integratie in de Workspace ONE Access-console en koppel de verificatiemethode aan een ingebouwde identiteitsprovider.

Belangrijk: Wachtwoordverificatie met de Workspace ONE UEM-verificatiemethode werkt niet wanneer Workspace ONE UEM om een bepaalde reden onbereikbaar of niet beschikbaar is, inclusief gepland onderhoud en onplande uitval.

Nadat u de verificatiemethoden hebt gekoppeld in de ingebouwde identiteitsprovider, moet u toegangsbeleid maken en toepassen op deze verificatiemethode.

Procedure

 1. Schakel Wachtwoordverificatie via Workspace ONE UEM in en klik op Opslaan op de pagina Integraties > UEM-integraties in de Workspace ONE Access-console.
  De AirWatch Cloud Connector-configuratiegegevens worden opgeslagen op de pagina Integraties > Verificatiemethoden > Wachtwoord (met Workspace ONE UEM).
 2. Selecteer Wachtwoord (met Workspace ONE UEM) en klik op CONFIGUREREN op de pagina Integraties > Verificatiemethoden.
 3. Stel het Aantal toegestane verificatiepogingen in. De overige tekstvakken worden vooraf ingevuld met de geconfigureerde Workspace ONE UEM-waarden.
  Optie Beschrijving
  Verificatie Workspace ONE UEM-wachtwoord inschakelen Indien ingeschakeld, is Workspace ONE UEM-wachtwoordverificatie beschikbaar als verificatiemethode.
  URL voor Workspace ONE UEM Beheerdersconsole Vooraf ingevuld met de Workspace ONE UEM-URL.

  Workspace ONE UEM API-sleutel

  Vooraf ingevuld met de API-sleutel van de Workspace ONE UEM-beheerder.

  Groeps-id Workspace ONE UEM Vooraf ingevuld met de organisatiegroep-ID.
  Aantal toegestane verificatiepogingen Het maximale aantal mislukte aanmeldpogingen wanneer het Workspace ONE UEM-wachtwoord voor verificatie wordt gebruikt. Er worden geen aanmeldpogingen meer toegestaan nadat dit aantal mislukte aanmeldingen is bereikt. De Workspace ONE Access-service probeert een alternatieve verificatiemethode te gebruiken als deze is geconfigureerd. De standaardwaarde is vijf pogingen.
 4. Klik op OPSLAAN.
  Belangrijk: Wanneer de gegevens van de Workspace ONE UEM-service die van toepassing zijn op deze verificatiemethodewijziging, moet u ervoor zorgen dat u de Workspace ONE UEM-configuratie in de Workspace ONE Access-console bijwerkt. Anders kan deze verificatiemethode mislukken.

Volgende stappen

Schakel Wachtwoord (met Workspace ONE UEM) in als verificatiemethode in een ingebouwde identiteitsprovider.