Wachtwoordverificatie met Workspace ONE UEM verifieert met behulp van AirWatch Cloud Connector via de Workspace ONE UEM-service. U schakelt deze gebruikerswachtwoordverificatie via Workspace ONE UEM in op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Workspace ONE UEM in de Workspace ONE Access-console.

De verificatiemethode Wachtwoord (met Workspace ONE UEM) kan worden bekeken en beheerd via de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Verificatiemethoden en is gekoppeld aan de ingebouwde identiteitsprovider op de pagina Identiteitsproviders.

Belangrijk: Wanneer de AirWatch Cloud Connector-software wordt geüpgraded, moet u ook de Workspace ONE UEM-configuratie in de Workspace ONE Access-console bijwerken. Hierdoor wordt ook de configuratie van de verificatiemethode Wachtwoord (met Workspace ONE UEM) bijgewerkt.

Procedure

 1. Selecteer Verificatiemethoden op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de Workspace ONE Access-console.
 2. Klik in de kolom Configureren op het potloodpictogram naast Wachtwoord (met Workspace ONE UEM).
 3. Controleer de configuratie.
  Optie Beschrijving
  Verificatie Workspace ONE UEM-wachtwoord inschakelen Met dit selectievakje wordt wachtwoordverificatie voor Workspace ONE UEM ingeschakeld.
  URL voor Workspace ONE UEM Beheerdersconsole Vooraf ingevuld met de URL voor Workspace ONE UEM.

  Workspace ONE UEM API-sleutel

  Vooraf ingevuld met de API-sleutel van de Workspace ONE UEM-beheerder.

  Het voor verificatie gebruikte certificaat Vooraf ingevuld met het certificaat van de AirWatch Cloud Connector.
  Wachtwoord voor certificaat Vooraf ingevuld met het wachtwoord van het certificaat van de AirWatch Cloud Connector.
  Groeps-id Workspace ONE UEM Vooraf ingevuld met de organisatiegroep-id.
  Aantal toegestane verificatiepogingen Het maximale aantal mislukte aanmeldpogingen wanneer het Workspace ONE UEM-wachtwoord voor verificatie wordt gebruikt. Er worden geen aanmeldpogingen meer toegestaan nadat de mislukte aanmeldingen dit aantal bereiken. De Workspace ONE Access-service probeert een alternatieve verificatiemethode te gebruiken als deze is geconfigureerd. De standaardwaarde is vijf pogingen.
  Geschikt voor JIT Als Just-In-Time (JIT) niet is ingeschakeld, schakelt u dit selectievakje in om JIT-inrichting van gebruikers in de Workspace ONE Access-service dynamisch in te schakelen wanneer zij zich voor het eerst aanmelden.
 4. Klik op Opslaan.