Wachtwoordverificatie met Workspace ONE UEM verifieert met behulp van AirWatch Cloud Connector via de Workspace ONE UEM-service. U schakelt deze gebruikerswachtwoordverificatie via Workspace ONE UEM in op de pagina Onderdelen > Workspace ONE UEM-integratie in de Workspace ONE Access-console.

Opmerking: U installeert ACC en configureert het ACC-onderdeel in Workspace ONE UEM. Nadat de ACC is geïnstalleerd en geconfigureerd, integreert u de Workspace ONE UEM-directoryservices met Active Directory. Zie de handleiding VMware Workspace ONE UEM Directory Services voor informatie over het inschakelen van de directoryservices.

Als u ACC-verificatie wilt implementeren voor de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-app in de Workspace ONE Access-console, wordt de verificatiemethode Wachtwoord (voor Workspace ONE UEM) gekoppeld aan een ingebouwde identiteitsprovider.

Nadat u de verificatiemethoden hebt gekoppeld in de ingebouwde identiteitsprovider, moet u toegangsbeleid maken en toepassen op deze verificatiemethode.

Belangrijk: Wanneer de AirWatch Cloud Connector-software wordt geüpgraded, moet u ervoor zorgen dat u de configuratie van de Workspace ONE UEM-integratie in de Workspace ONE Access-console bijwerkt. Hierdoor wordt ook de configuratie van de verificatiemethode Wachtwoord (met Workspace ONE UEM) bijgewerkt.

Procedure

 1. Selecteer op de pagina Integraties > Verificatiemethoden in de Workspace ONE Access-console Wachtwoord (met Workspace ONE UEM) en klik op CONFIGUREREN.
 2. Controleer de configuratie.
  Optie Beschrijving
  Verificatie Workspace ONE UEM-wachtwoord inschakelen Indien ingeschakeld, is Workspace ONE UEM-wachtwoordverificatie beschikbaar als verificatiemethode.
  URL voor Workspace ONE UEM Beheerdersconsole Vooraf ingevuld met de URL voor Workspace ONE UEM.

  Workspace ONE UEM API-sleutel

  Vooraf ingevuld met de API-sleutel van de Workspace ONE UEM-beheerder.

  Groeps-id Workspace ONE UEM Vooraf ingevuld met de organisatiegroep-id.
  Aantal toegestane verificatiepogingen Het maximale aantal mislukte aanmeldpogingen wanneer het Workspace ONE UEM-wachtwoord voor verificatie wordt gebruikt. Er worden geen aanmeldpogingen meer toegestaan nadat de mislukte aanmeldingen dit aantal bereiken. De Workspace ONE Access-service probeert een alternatieve verificatiemethode te gebruiken als deze is geconfigureerd. De standaardwaarde is vijf pogingen.
 3. Klik op OPSLAAN.

Volgende stappen

Schakel Wachtwoord (met Workspace ONE UEM) in als verificatiemethode in een ingebouwde identiteitsprovider. Zie Een ingebouwde identiteitsprovider in Workspace ONE Access configureren.