Schakel de verificatiemethode Gebruikersrisicoscore in de Workspace ONE Access-console in. Vervolgens selecteert u het type verificatieactie dat moet worden toegepast op gebruikersrisicoscores op basis van hoge, gemiddelde of lage scores.

Opmerking: Verificatie op basis van risicoscore is alleen beschikbaar voor cloudimplementaties.

U kunt toegang toestaan, aanvullende verificatie vereisen of toegang weigeren. De actie die is gekoppeld aan de gebruikersrisicoscore, bepaalt de gebruikerservaring.

  • Toegang toestaan. De gebruiker kan zich aanmelden en de regels van het toegangsbeleid worden gevolgd.
  • Aanvullende verificatie. De gebruiker kan zich niet aanmelden met alleen de ingevoerde verificatiegegevens. De volgende verificatiemethode die in het toegangsbeleid is geconfigureerd, wordt voor de gebruiker weergegeven.
  • Toegang weigeren. De gebruiker kan zich niet aanmelden en er wordt geen andere aanmeldingsoptie voor de gebruiker weergegeven.

Voorwaarden

Uw Workspace ONE Access-tenant moet geregistreerd zijn bij Workspace ONE Intelligence.

Procedure

  1. Selecteer Risicoscore voor gebruiker op de pagina Integraties > Verificatiemethoden in de Workspace ONE Access-console.
  2. Schakel Gebruikersrisicoscore in en configureer de verificatieactie die is vereist voor lage, gemiddelde en hoge risicoscores.
    De acties die u kunt selecteren, zijn Toegang toestaan, Aanvullende verificatie en Toegang weigeren.
  3. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Ga naar de pagina Resources > Beleidsregels en bewerk het standaardtoegangsbeleid om de verificatiemethode Gebruikersrisicoscore toe te voegen aan de beleidsregels en maak de beleidsregel voor het aanvullende verificatieproces als deze op een score wordt toegepast. Zie Toegangsbeleidsregels beheren in de Workspace ONE Access-service. Zie Voorbeeld van toegangsbeleid met gebruikersrisicoscoreverificatie in Workspace ONE Access (alleen in de cloud) voor een voorbeeld van een beleidsregelconfiguratie met een gebruikersrisicoscore.