Workspace ONE Access met Hub Services biedt een onboardingervaring vóór indiensttreding via VMware Workspace ONE Intelligent Hub in een webbrowser. Met onboarding vóór indiensttreding krijgen gebruikers die zijn aangenomen, maar die nog niet zijn begonnen met werken, toegang tot bronnen vóór hun begindatum. Workspace ONE Access genereert een eenmalig toegangstoken, een zogenaamde ‘magic link’, die u in een e-mailbericht stuurt aan toekomstige werknemers. Toekomstige werknemers klikken op de link om een welkomstpagina in de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-portal te openen.

Workspace ONE Access-voorwaarden voor ‘day zero onboarden’

  • Een Active Directory-groep die is toegewezen aan toekomstige gebruikers. Alle toekomstige werknemers worden aan deze groep toegevoegd wanneer ze de aanbiedingsbrief ondertekenen. De gebruiker blijft in de groep met toekomstige werknemers tot de begindatum.
  • De Active Directory-groep voor toekomstige werknemers moet worden gesynchroniseerd met de Workspace ONE Access-directory.
  • Workspace ONE Access is ingeschakeld voor gebruikersverificatie in de Workspace ONE UEM Console.

U configureert Workspace ONE Access-API's om het verificatietoken en de ‘magic link’ in te stellen.

  • U configureert de API om de verificatiemethode met tokenverificatie in Workspace ONE Access in te schakelen voor 'day zero onboarden’. In de API schakelt u de verificatiemethode in, stelt u de tijdsduur in waarvoor de gegenereerde ‘magic link’ geldig is en voegt u de UUID van de groep met toekomstige werknemers toe. Als de e-mailadressen van de toekomstige werknemers kunnen worden gebruikt, wordt het e-mailkenmerk van de Active Directory-gebruiker geconfigureerd.
  • U configureert de API om de ‘magic link’ te maken. Er kunnen twee verschillende API-acties worden geconfigureerd. De API kan de ‘magic link’ produceren en naar de toekomstige werknemer verzenden. Deze API kan worden gebruikt wanneer het toekomstige e-mailadres beschikbaar is in Active Directory. Wanneer het e-mailadres van de toekomstige werknemer niet beschikbaar is in Active Directory, kunt u de API configureren om het aanmeldingstoken van de ‘magic link’ te maken. U kunt deze token toevoegen aan een e-mailbericht dat u naar de toekomstige werknemer verzendt.

Nadat de API's zijn geconfigureerd, schakelt u tokenverificatie in en voegt u dit toe aan de ingebouwde identiteitsprovider die is gekoppeld aan de directory die de gebruikersgroep met toekomstige werknemers uit Active Directory synchroniseert.

Raadpleeg de Hoe u een onboardingervaring vóór indiensttreding instelt in VMware Workspace ONE Intelligent Hub voor informatie over het instellen van de API's en het configureren van de onboardingfuncties in Workspace ONE Access.