Workspace ONE Access Met Hub Services biedt een onboardingervaring tijdens het vooraf inwerken via Workspace ONE Intelligent Hub op een webbrowser.

Met onboarding vóór indiensttreding krijgen gebruikers die zijn aangenomen, maar die nog niet zijn begonnen met werken, toegang tot bronnen vóór hun begindatum. Workspace ONE Access genereert een eenmalig toegangstoken, een zogenaamde ‘magic link’, die u in een e-mailbericht stuurt aan toekomstige werknemers. Toekomstige werknemers klikken op de link om een welkomstpagina in de Workspace ONE Intelligent Hub-portal te openen.

Vereisten voor 'day zero onboarden'

  • Een Active Directory-groep die is toegewezen aan toekomstige gebruikers. Alle toekomstige werknemers worden aan deze groep toegevoegd wanneer ze de aanbiedingsbrief ondertekenen. De gebruiker blijft in de groep met toekomstige werknemers tot de begindatum.
  • De Active Directory-groep voor toekomstige werknemers moet worden gesynchroniseerd met de Workspace ONE Access-directory.
  • Workspace ONE Access ingeschakeld voor gebruikersverificatie in de Workspace ONE UEM-console.

U configureert Workspace ONE Access om het verificatietoken en de ‘magic link’ in te stellen.

  • In de Workspace ONE Access-console schakelt u de pagina Integraties > Magische link in, stelt u in hoe lang de gegenereerde magische link geldig is en selecteert u de gebruikersgroep voor nieuw aangestelden.
  • U schakelt de verificatiemethode Tokenverificatieadapter voor nieuw aangestelden in en voegt deze toe aan de ingebouwde identiteitsprovider die is gekoppeld aan de directory die de gebruikersgroep voor nieuw aangestelden uit Active Directory synchroniseert.

Raadpleeg de Hoe u een onboardingervaring vóór indiensttreding instelt in VMware Workspace ONE Intelligent Hub voor informatie over het instellen van de API's en het configureren van de onboardingfuncties in Workspace ONE Access.