De Gebruikersverificatieservice is een onderdeel van de Workspace ONE Access Connector die de verificatiemethoden Wachtwoord (cloudimplementatie), RSA SecurID (cloudimplementatie) en RADIUS (cloudimplementatie) bevat. Voor hulp bij het oplossen van problemen met deze verificatiemethoden kunt u het logboekniveau instellen op DEBUG voor de gebruikersverificatieservice op de Workspace ONE Access Connector.

Maak geen vermeldingen onder de tag <Loggers>. Deze tag bevat <Root>- en <AppenderRef>-tags zoals <Root level="INFO"> en <AppenderRef ref="syslog"/>.

Procedure

 1. Ga naar de directory \VMware\Workspace ONE Access\User Auth Service\conf op de Windows-server waarop de Workspace ONE Access Connector is geïnstalleerd.
 2. Om het logboekniveau in het bestand log4j2-override.xml in de installatiedirectory bij te werken, selecteert u de module waarin u fouten wilt opsporen en wijzigt u de aanvraag als <Logger name="com.vmware.vidm.eas.adapters.[modulename]" level=“DEBUG”/>.
  SI-nummer Module voor foutopsporing Wijziging van logger
  1 Adapters algemeen <Logger name="com.vmware.vidm.eas.adapters.common" level=“DEBUG”/>
  2 Verificatieadapter: wachtwoord <Logger name="com.vmware.vidm.eas.adapters" level=“DEBUG”/>
  3 Verificatieadapter: RADIUS <Logger name="com.vmware.vidm.eas.adapters.radius" level=“DEBUG”/>
  4 Verificatieadapter: SecurID <Logger name="com.vmware.vidm.eas.adapters.securid" level=“DEBUG”/>
  5 Comm-Channel-Client (MessgeProcessorV2) <Logger name="com.vmware.vidm.enterprise.sockjs.v2.client" level=“DEBUG”/>
  6 Comm-Channel-Client (setup)

  Voor deze module is een herstart vereist.

  <Logger name="com.vmware.vidm.enterprise.comm.channel.SockJSService" level=“DEBUG”/>

  Comm-Channel-Client (MessageProcessorV2) verwerkt alle aanvragen die door de gebruikersverificatieservice zijn ontvangen. Gebruik de logger als foutopsporing voor een specifieke aanvraag is vereist.

  Comm-Channel-Client (setup) wordt gebruikt wanneer de gebruikersverificatieservice wordt gestart. Gebruik deze logger als Comm-Channel niet wordt opgestart of als er onverwacht gedrag is gedetecteerd. Bijvoorbeeld: als de capaciteit van de berichtgrootte anders is dan verwacht.