U stelt wachtwoordverificatie in wanneer u een directory in de Workspace ONE Access-service maakt. U kunt deze ook later instellen in de sectie Integraties > Verificatiemethoden voor connector in de Workspace ONE Access-console.

Wanneer u wachtwoordverificatie configureert, selecteert u de directorytypen die overeenkomen met de directorysynchronisatieservices die u voor de directory heeft geconfigureerd.

De verificatiemethode Wachtwoord (cloudimplementatie) valideert de gebruikersnaam en het wachtwoord met uw bedrijfsdirectory.

Screenshot van de pagina met de wachtwoordverificatiemodus
Tabel 1. Directorytypen
Type directorysynchronisatie Selecteer een van deze typen wachtwoorddirectory's
Active Directory via LDAP/IWA
  • Active Directory met vaste host en poort. U heeft een directory gemaakt die een vaste host en poort gebruikt.
  • Active Directory met DNS-opzoeking. U heeft een directory gemaakt die gebruikmaakt van de opzoekfunctie voor DNS-servicelocaties.
  • Global Catalog-directory. U heeft een directory gemaakt die de Global Catalog gebruikt.
  • IWA-directory. U heeft een directory gemaakt voor gebruik van geïntegreerde Windows-verificatie.
LDAP-directory LDAP-directory. Een directory die is gemaakt om te integreren met uw LDAP-bedrijfsdirectory.