Wanneer een aanvraag voor verificatie van Verify (Intelligent Hub) is vereist, stuurt Hub Services een meldingsbericht naar het apparaat dat de gebruiker heeft aangewezen als het apparaat waarop de melding moet worden ontvangen. Als u het aangewezen apparaat wilt wijzigen, klikt u op Opnieuw instellen om het apparaat te verwijderen uit de gebruikersconfiguratie van Verify (Intelligent Hub).

Nadat u het apparaat hebt verwijderd uit de gebruikersconfiguratie van Verify (Intelligent Hub), wordt Verify (Intelligent Hub) opnieuw ingesteld op de eerste verificatie. Wanneer gebruikers zich aanmelden met behulp van Verify (Intelligent Hub) MFA, worden ze gevraagd een nieuw aangewezen apparaat te selecteren.

Procedure

  1. Selecteer de gebruikersnaam die u opnieuw wilt instellen op de pagina Accounts > Gebruikers in de Workspace ONE Access-console.
  2. Klik in de sectie Intelligent Hub Verify op de pagina Tweeledige verificatie op Opnieuw instellen.

resultaten

De gebruiker kan nu een ander apparaat selecteren om meldingen van Verify (Intelligent Hub) te ontvangen.