De Workspace ONE Access-identiteitsproviders worden geconfigureerd om te beheren wie kan verifiëren en welke verificatiemethoden worden gebruikt om Single Sign-On te bieden voor toegang tot Workspace ONE-bronnen.

In de Workspace ONE Access-service biedt de identiteitsprovider gebruikersverificatie als service. De identiteitsprovider verifieert de gebruiker en biedt een verificatietoken aan de serviceprovider.

Wanneer u de instellingen voor de identiteitsprovider configureert, koppelt u het gebruikersarchief van de directory, de verificatiemethode en de netwerkbereiken.

Er kunnen drie typen identiteitsproviders worden geconfigureerd.

  • Workspace IDP ter ondersteuning van de Active Directory Kerberos-verificatiemethode.
  • Ingebouwde IDP ter ondersteuning van verificatiemethoden van de gebruikersverificatieservice en de cloudgebaseerde verificatiemethoden van de Workspace ONE Access-service.
  • Externe identiteitsprovider. SAML IDP en OpenID Connect IDP zijn de externe identiteitsproviders die worden ondersteund in de Workspace ONE Access-service.

Verificatiemethoden worden geconfigureerd in de sectie Integraties van de Workspace ONE Access-console.