Als u fouten wilt opsporen en problemen wilt oplossen, kunt u de logboekbestanden van Workspace ONE Access Connector bekijken. Alle logboekbestanden worden op de connectorserver opgeslagen.

Type logboekbestand Locatie van logboekbestand Beschrijving
Logboekbestand van installatie ConnectorInstallerFolder\Workspace_ONE_Access_Connector_Installer.log Berichten over de installatie
Logboekbestanden van de gebruikersverificatieservice INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\User Auth Service\logs\eas-service.log Berichten over verificatie
Logboekbestanden van de directorysynchronisatieservice INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Directory Sync Service\logs\eds-service.log Berichten over de synchronisatie van directory's.
Logboekbestanden van de Kerberos-verificatieservice INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Kerberos Auth Service\logs\eks-service.log Berichten over Kerberos-verificatie
Logboeken van de bedrijfsservices-vertex INSTALL_DIR/User Auth Service/logs/eas-vertx-access.log

INSTALL_DIR/Directory Sync Service/logs/eds-vertx-access.log

INSTALL_DIR/Kerberos Auth Service/logs/eks-vertx-access.log

Informatie over de API-aanvragen van de bedrijfsservices.
Standaarduitvoerlogboeken van het bedrijfsservicesproces INSTALL_DIR/User Auth Service/logs/UserAuthService.out.log

INSTALL_DIR/Directory Sync Service/logs/DirectorySyncService.out.log

INSTALL_DIR/Kerberos Auth Service/logs/KerberosAuthService.out.log

Informatie over het proces dat de bedrijfsservices uitvoert.
Standaardfoutenlogboeken van het bedrijfsservicesproces INSTALL_DIR/User Auth Service/logs/UserAuthService.err.log

INSTALL_DIR/Directory Sync Service/logs/DirectorySyncService.err.log

INSTALL_DIR/Kerberos Auth Service/logs/KerberosAuthService.err.log

Foutinformatie over het proces dat de bedrijfsservices uitvoert.
Wrapperlogboeken van het bedrijfsservicesproces INSTALL_DIR/User Auth Service/logs/UserAuthService.wrapper.log

INSTALL_DIR/Directory Sync Service/logs/DirectorySyncService.wrapper.log

INSTALL_DIR/Kerberos Auth Service/logs/KerberosAuthService.wrapper.log

Informatie over het proces dat de bedrijfsservices uitvoert, zoals Java-opties en de proces-ID.