Als u de installatie van Workspace ONE Access Connector ongedaan maakt, wordt deze verwijderd van de Windows-server waarop deze is geïnstalleerd. Voordat u de installatie van de connector ongedaan maakt, moet u alle gekoppelde bedrijfsservices verwijderen via de Workspace ONE Access-console.

Voorwaarden

 • Controleer of de bedrijfsservices die aan de connector zijn gekoppeld, niet in gebruik zijn.
 • Verwijder de bedrijfsservices die aan de connector zijn gekoppeld, uit de Workspace ONE Access-console.
  • Ga naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Connectoren.
  • Klik op de connector waarvan u de installatie ongedaan wilt maken.
  • Verwijder alle vermelde services.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Windows-server waarop de connector is geïnstalleerd.
 2. Verwijder de connector op een van de volgende manieren.
   1. Ga naar de directory met het installatieprogramma voor Workspace ONE Access en klik op het bestand Installer.exe voor Workspace ONE Access Connector.
   2. Klik op de welkomstpagina op Volgende.
   3. Selecteer Installatie ongedaan maken en klik vervolgens op Volgende.
   4. Klik op Verwijderen.
   5. Wanneer de installatie van de connector ongedaan is gemaakt, klikt u op Voltooien om de wizard te sluiten.
  • Maak de installatie van de connector ongedaan via het configuratiescherm.
   1. Selecteer Configuratiescherm in het menu Start.
   2. Klik onder Programma's op Een programma verwijderen.
   3. Selecteer Workspace ONE Access Connector in de lijst en klik op Verwijderen.