Het installatieprogramma voor Workspace ONE Access Connector accepteert de volgende eigenschappen tijdens installaties op de achtergrond. U kunt eigenschappen in een XML-bestand opgeven of ze rechtstreeks op de opdrachtregel invoeren.

Eigenschappen

Eigenschap Waarde Beschrijving
ADDLOCAL UserAuthService

DirectorySyncService

KerberosAuthService

De bedrijfsservices die moeten worden geïnstalleerd. Als u meerdere services wilt opgeven, gebruikt u een door komma's gescheiden lijst. Bijvoorbeeld:"UserAuthService,DirectorySyncService"
INSTALLDIR directoryPath De te gebruiken installatiedirectory

Standaardwaarde: C:\VMware\Silent

TARGETDIR directoryPath De installatiedirectory die moet worden gebruikt. Voer dezelfde waarde in als INSTALLDIR.

Standaardwaarde: C:\VMware\Silent

WS1_CONFIG_FILE_PATH configFilepath Het pad naar het configuratiebestand dat u heeft gedownload via de Workspace ONE Access-console. De standaardnaam van de bestand is es-config.json.

Standaardwaarde: C:\Installer\es-config.json (de directory die het installatieprogramma bevat)

Geef ook het wachtwoord van het bestand op de opdrachtregel op met WS1_CONFIG_FILE_PASSWORD.

WS1_CONFIG_FILE_PASSWORD configFilePassword Het wachtwoord voor WS1_CONFIG_FILE_PATH.

Voeg WS1_CONFIG_FILE_PASSWORD niet toe aan het XML-bestand, maar geef deze op de opdrachtregel op als WS1_CONFIG_FILE_PASSWORD=password.

WS1_IS_PROXY_ENABLED 1 (proxy gebruiken)

0 (geen proxy)

Als u een proxyserver wilt gebruiken, stelt u de waarde in op 1. Geef ook WS1_PROXY_HOSTNAME en WS1_PROXY_PORT op.

Standaardwaarde: 0

WS1_PROXY_HOSTNAME proxyserverFQDNorIP Hostnaam (FQDN) of IP-adres van de proxyserver
WS1_PROXY_PORT proxyserverPort Poort van de proxyserver
WS1_IS_PROXY_AUTHENTICATED 1 (geverifieerd)

0 (geen verificatie)

Stel de waarde in op 1 als de proxyserver verificatie vereist. Geef ook WS1_PROXY_USERNAME op.

Standaardwaarde: 0

WS1_PROXY_USERNAME proxyusername Gebruikersnaam van de proxyserver. Geef ook het wachtwoord van de proxyserver op de opdrachtregel op met WS1_PROXY_PASSWORD
WS1_PROXY_PASSWORD proxypassword Wachtwoord van de proxyserver. Voeg WS1_PROXY_PASSWORD niet toe aan het XML-bestand, maar geef deze op de opdrachtregel op als WS1_PROXY_PASSWORD=password.
WS1_IS_SYSLOG_ENABLED 1 (syslog gebruiken)

0 (geen syslog)

Als u een syslog-server wilt gebruiken, stelt u de waarde in op 1. Geef ook WS1_SYSLOG_HOSTNAME en WS1_SYSLOG_PORT op.

Standaardwaarde: 0

WS1_SYSLOG_HOSTNAME sysloghostname FQDN of IP-adres van de syslog-server
WS1_SYSLOG_PORT syslogport Poort van de syslog-server
WS1_TRUSTSTORE_CERTS_PATH truststoreCertificatesFolder Het pad naar de map die de certificaten bevat die moeten worden geüpload naar de truststore op de connectorserver. Het certificaat kan ook later na de installatie worden geüpload.

(Installaties op locatie) Als uw instantie van de Workspace ONE Access-service op locatie een zelfondertekend certificaat heeft, uploadt u het rootcertificaat en, indien vereist, het tussencertificaat naar de truststore.

WS1_USER_AUTH_PORT portnumber Poort voor gebruikersverificatieservice

Standaardwaarde: 8090

WS1_DIRECTORY_SYNC_PORT portnumber Poort voor directorysynchronisatieservice

Standaardwaarde: 8080

WS1_KERBEROS_AUTH_PORT portnumber Poort voor Kerberos-verificatieservice

Standaardwaarde: 443

WS1_ADD_SSL_CERT 0 (zelfondertekend certificaat)

1 (SSL-certificaat)

Geef 1 op om, indien nodig, een ondertekend SSL-certificaat te uploaden. Voor de Kerberos-verificatieservice is een ondertekend SSL-certificaat vereist. Als u 0 opgeeft, wordt automatisch een zelfondertekend certificaat gegenereerd.

Standaardwaarde: 0

WS1_SSL_CERT “”

certFilepath

Het pad naar het SSL-certificaat. Het certificaatbestand kan een PEM- of PFX-indeling hebben. Als de waarde een PEM-bestand is, geeft u ook WS1_PRIVATE_KEY op. Als het bestand een PFX-bestand is, geeft u het wachtwoord op de opdrachtregel op met WS1_SSL_CERT_PASSWORD.
WS1_SSL_CERT_PASSWORD certificatePassword Dit is vereist als de waarde van WS1_SSL_CERT een PFX-bestand is. Voeg WS1_SSL_CERT_PASSWORD niet toe aan het XML-bestand, maar geef deze op de opdrachtregel op als WS1_SSL_CERT_PASSWORD=password.
WS1_PRIVATE_KEY “”

pemKeyFile

Het pad naar het PEM-sleutelbestand. Dit is vereist als de waarde van WS1_SSL_CERT een PEM-bestand is.
IS_NET_API_LOGON_USERNAME DOMAIN\username Het domeingebruikersaccount dat moet worden gebruikt om de Kerberos-verificatieservice uit te voeren. Gebruik de indeling DOMAIN\username. Geef ook het wachtwoord op de opdrachtregel op met IS_NET_API_LOGON_PASSWORD=password.
IS_NET_API_LOGON_PASSWORD domainUserPassword Het wachtwoord voor het domeingebruikersaccount. Voeg IS_NET_API_LOGON_PASSWORD niet toe aan het XML-bestand en geef het op de opdrachtregel op als IS_NET_API_LOGON_PASSWORD =password.

Notatie

Gebruik de volgende indeling om installatie-eigenschappen op te geven op de opdrachtregel:

propertyname=value

Bijvoorbeeld:

WS1_IS_PROXY_ENABLED=1

of

ADDLOCAL=UserAuthService,DirectorySyncService

Gebruik de volgende indeling om installatie-eigenschappen op te geven in een XML-bestand:

<property name="propertyname" value="propertyvalue" />

Bijvoorbeeld:

<property name="WS1_IS_PROXY_ENABLED" value="1" />

of

<property name="ADDLOCAL" value="UserAuthService,DirectorySyncService" />