Als u de hostnaam voor de Workspace ONE Access Connector-server wijzigt nadat u de connector heeft geïnstalleerd, moet u ook de directorysynchronisatieservice, de gebruikersverificatieservice en de Kerberos-verificatieservice die op de connector zijn geïnstalleerd, bijwerken om de nieuwe hostnaam te gebruiken.

Procedure

 1. Meld u aan op de Workspace ONE Access Connector-server.
 2. Voor elke bedrijfsservice (directorysynchronisatieservices, gebruikersverificatieservice of Kerberos-verificatieservice) die op de server is geïnstalleerd, bewerkt u het bestand INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\enterpriseService\conf\hostname.properties en werkt u de hostnaam bij.

  Gebruik de volgende notatie:

  {"hostName":"hostname"}
  Geef hostname op als volledig gekwalificeerde domeinnaam, bijvoorbeeld myhost.example.com.
 3. Als u het met Workspace ONE Access gegenereerde zelfondertekende certificaat voor de Kerberos-verificatieservice gebruikt, genereert u het certificaat opnieuw met behulp van het script createCertificate.bat.

  Voer de volgende opdracht in een opdrachtvenster uit:

  INSTALL_DIR\support\scripts\createCertificate.bat -force -install -host "hostname"
  Geef voor de hostname de nieuwe hostnaam van de connector op als volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN).
 4. Start de bedrijfsservices opnieuw.
  De bedrijfsservices worden gestart en bij de Workspace ONE Access-service geregistreerd met de nieuwe hostnaam.
 5. Koppel de nieuwe hostnaam in de Workspace ONE Access-console aan verificatiemethoden en directory's.
  1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-service.
  2. Ga naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Connectoren en controleer of de nieuwe hostnaam van de connector in de lijst wordt weergegeven.
  3. Klik op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Bedrijfsverificatiemethoden.
  4. Selecteer de verificatiemethode die aan de oude hostnaam is gekoppeld en klik op Bewerken.
  5. Selecteer op de pagina Directory en hosts van de wizard onder Servicehosts selecteren de nieuwe hostnaam en hef de selectie van de oude hostnaam op.
  6. Klik op Volgende en sla uw wijzigingen op.
  7. Herhaal stappen d. tot en met f. voor elke verificatiemethode die aan de oude hostnaam is gekoppeld.
  8. Klik op het tabblad Directory's.
  9. Voor elke directory die aan de directorysynchronisatieservice is gekoppeld waarvan u de hostnaam heeft gewijzigd, brengt u de volgende wijzigingen aan:
   1. Klik op de directory.
   2. Klik op Synchronisatie-instellingen.
   3. Klik op het tabblad Synchronisatieservice.
   4. Voeg de nieuwe hostnaam toe aan de lijst Synchronisatieservices en verwijder de oude hostnaam uit de lijst.
   5. Klik op Opslaan.
  10. Ga naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Connectoren, selecteer de connectorvermelding met de oude hostnaam, klik op Beheren en verwijder alle services.