Wanneer u niet langer gebruikers en groepen uit een Active Directory of LDAP-Directory in de Workspace ONE Access-service wilt opnemen, kunt u de overeenkomstige Workspace ONE Access-directory verwijderen. Als u een directory verwijdert, worden ook alle gebruikers en groepen uit de Workspace ONE Access-service verwijderd.

Procedure

  1. Ga in de Workspace ONE Access-console naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Directory's.
  2. Klik op de directory die u wilt verwijderen.
  3. Klik op Directory verwijderen op de directorypagina.
    In het bevestigingsdialoogvenster wordt het aantal gebruikers en groepen weergegeven dat wordt verwijderd. Klik op Verwijderen om door te gaan.

resultaten

De directory wordt verwijderd uit de Workspace ONE Access-service en wordt niet langer weergegeven op de pagina directory's. Alle gebruikers en groepen die deel uitmaken van de directory, worden ook verwijderd. Identiteitsproviders en verificatiemethoden die zijn gekoppeld aan de directory, worden ook verwijderd.