U kunt hoge beschikbaarheid voor directorysynchronisatie configureren door de directory aan meerdere directorysynchronisatieservices te koppelen en vervolgens een lijst met synchronisatieservices voor de directory in te stellen. De instanties voor directorysynchronisatieservice in de lijst met synchronisatieservices worden in de failover-volgorde gerangschikt. De Workspace ONE Access-service gebruikt de eerste directorysynchronisatieservice in de lijst om gebruikers en groepen voor de directory te synchroniseren. Als de eerste directorysynchronisatieservice niet beschikbaar is, wordt de volgende in de lijst gebruikt, enzovoort.

Elke directory heeft een eigen lijst met synchronisatieservices.

U wordt aanbevolen uw implementatie in te stellen zodat eenzelfde instantie voor directorysynchronisatieservice niet tegelijk meerdere directory's synchroniseert. U kunt de volgende strategieën gebruiken.

 • Gebruik een andere set instanties voor directorysynchronisatieservice voor verschillende directory's.
 • Als u dezelfde set instanties voor directorysynchronisatieservice in dezelfde failover-volgorde gebruikt, moet u de synchronisatie voor elke directory op verschillende tijden plannen.
 • Als u dezelfde set instanties voor directorysynchronisatieservice voor meerdere directory's gebruikt, stelt u voor elke directory een andere failover-volgorde in zodat de synchronisatie niet terugvalt op dezelfde instantie.

Voorwaarden

 • U heeft extra instanties voor directorysynchronisatieservice geïnstalleerd en geconfigureerd. Zie Workspace ONE Access Connector installeren voor informatie.

Procedure

 1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console de optie Integraties > Directory's.
 2. Selecteer de directory waarvoor u hoge beschikbaarheid wilt configureren.
 3. Klik op Synchronisatie-instellingen en klik vervolgens op het tabblad Synchronisatieservice.
 4. In het vervolgkeuzemenu Synchronisatieservice selecteren, waarin alle instanties van de directorysynchronisatieservice worden weergegeven die aan de Workspace ONE Access-service zijn gekoppeld, selecteert u de instantie voor directorysynchronisatieservice die u wilt toevoegen, en vervolgens klikt u op +.
  De instantie voor directorysynchronisatieservice wordt toegevoegd aan de lijst Synchronisatieservices.
 5. Voeg alle instanties voor directorysynchronisatieservice die u wilt gebruiken, toe aan de lijst Synchronisatieservices.
 6. Rangschik de items in de lijst Synchronisatieservices met de pijltoetsen omhoog en omlaag in failover-volgorde.
  Om een directorysynchronisatie uit te voeren, gebruikt Workspace ONE Access de eerste instantie voor directorysynchronisatieservice in de lijst. Als de eerste instantie niet beschikbaar is, wordt geprobeerd om de tweede instantie te gebruiken, enzovoort.
 7. Klik op Opslaan.

resultaten

De lijst met instanties voor directorysynchronisatieservice voor de directory wordt opgeslagen en vanaf de volgende synchronisatie toegepast.

U kunt in het tabblad Synchronisatielogboek van de directorypagina zien welke instanties directorysynchronisatieservice zijn gebruikt.