Configureer de drempelinstellingen van de beveiligingsmaatregelen voor synchronisatie om het aantal wijzigingen te beperken dat aan gebruikers en groepen kan worden aangebracht wanneer de Workspace ONE Access-directory wordt gesynchroniseerd met uw bedrijfsdirectory. Als er aan de drempelwaarde van de beveiligingsmaatregel voor de directory is voldaan, stopt de directorysynchronisatie.

Opmerking: Wanneer u de functie Beveiligingen synchroniseren niet wilt gebruiken, verwijdert u de waarden uit het vervolgkeuzemenu. Als de tekstvakken van de drempels voor Beveiligingen synchroniseren leeg zijn, wordt Beveiligingen synchroniseren niet ingeschakeld.

Procedure

  1. Ga in de Workspace ONE Access-console naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Directory's.
  2. Klik op de directory waarvoor u beveiligingen wilt instellen en klik vervolgens op Synchronisatie-instellingen.
  3. Klik op het tabblad Beveiligingsmaatregelen.
  4. Stel het percentage wijzigingen in dat het mislukken van de synchronisatie activeert.
  5. Klik op Opslaan.