Configureer de drempels van de synchronisatiebeveiligingen om het aantal wijzigingen te beperken dat aan gebruikers en groepen kan worden aangebracht wanneer de Workspace ONE Access-directory wordt gesynchroniseerd met uw bedrijfsdirectory. Als er aan de drempel van de synchronisatiebeveiligingen is voldaan, stopt de directorysynchronisatie.

Opmerking: Sommige drempels zijn standaard ingesteld. Als u geen gebruik wilt maken van synchronisatiebeveiligingen voor uw directory, verwijdert u de bestaande drempels op het tabblad Synchronisatie-instellingen > Beveiligingen van de directory. Als de tekstvakken van de drempels leeg zijn, worden synchronisatiebeveiligingen niet geactiveerd.

Procedure

  1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console de optie Integraties > Directory's.
  2. Klik op de directory waarvoor u beveiligingen wilt instellen.
  3. Selecteer het tabblad Synchronisatie-instellingen > Beveiligingen.
  4. Stel het percentage wijzigingen in dat het mislukken van de synchronisatie activeert.
    Bijvoorbeeld:
    U kunt drempels in percentages invoeren voor verschillende acties zoals gebruikers maken, gebruikers bijwerken of gebruikers verwijderen.
  5. Klik op Opslaan.