U kunt de lijst met domeinen die vanuit uw bedrijfsdirectory worden gesynchroniseerd met de Workspace ONE Access-directory, weergeven en bijwerken via het tabblad Synchronisatie-instellingen > Domeinen. U kunt de lijst met domeinen alleen bijwerken voor directory's van het type Active Directory via geïntegreerde Windows-verificatie. Geselecteerde domeinen voor directory's van het type LDAP, of Active Directory via LDAP, kunnen niet worden gewijzigd.

Tip: Selecteer vertrouwde domeinen één voor één in plaats van alle domeinen tegelijk te selecteren. Dit zorgt ervoor dat het opslaan van het domein geen langdurige bewerking is die mogelijk een time-out kan veroorzaken. Door domeinen opeenvolgend te selecteren, zorgt u ervoor dat de service Directorysynchronisatie tijd besteedt aan het omzetten van slechts één domein.
Opmerking: Voor Active Directory via LDAP-directory's waarvoor de optie Globale catalogus is geselecteerd, wordt het tabblad Domeinen niet weergegeven.

Procedure

 1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console de optie Integraties > Directory's.
 2. Klik op de directory die u wilt bijwerken.
 3. Selecteer het tabblad Synchronisatie-instellingen > Domeinen.
  De lijst met domeinen die momenteel voor de directory zijn geselecteerd, worden weergegeven.
  Er wordt één domein weergegeven.
 4. Klik op de knop Alle domeinen ophalen om alle beschikbare domeinen weer te geven.
  De service Directorysynchronisatie maakt verbinding met de Active Directory-server en haalt de meest recente lijst met domeinen op.
 5. Selecteer de domeinen die u met de Workspace ONE Access-directory wilt synchroniseren.
  Zorg ervoor dat er ten minste één domein is geselecteerd.
 6. Klik op Opslaan.