Wanneer u een melding ontvangt dat de synchronisatie van uw Workspace ONE Access-directory niet is voltooid vanwege een schending van een instelling voor een beveiligingsmaatregel, kunt u de instelling voor de beveiligingsmaatregel overschrijven en de synchronisatie voltooien.

Procedure

  1. Ga in de Workspace ONE Access-console naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Directory's.
  2. Klik op de directory die de synchronisatie niet heeft voltooid.
  3. Klik links op de pagina op Synchoniseren en selecteer Synchroniseren zonder beveiligingen.

resultaten

De directory wordt gesynchroniseerd en de drempelinstellingen voor de beveiliging worden alleen voor deze sessie genegeerd.