Wanneer u een melding ontvangt dat de synchronisatie van uw Workspace ONE Access-directory niet is voltooid vanwege een schending van een instelling voor een beveiligingsmaatregel, kunt u de instelling voor de beveiligingsmaatregel overschrijven en de synchronisatie voltooien.

Procedure

  1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console de optie Integraties > Directory's.
  2. Klik op de directory die de synchronisatie niet heeft voltooid.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Synchroniseren de optie Synchroniseren zonder beveiligingen.
    ""

resultaten

De directorysynchronisatie wordt uitgevoerd en de drempelwaarde-instellingen voor beveiliging worden alleen voor deze synchronisatiesessie genegeerd.