Voordat u de Workspace ONE Access-directory maakt, controleert u de pagina gebruikerskenmerken en geeft u op welke standaardkenmerken vereist zijn en voegt u zo nodig extra kenmerken toe.

Wanneer u de pagina Gebruikerskenmerken configureert voordat de directory is gemaakt, kunt u standaardkenmerken wijzigen van vereist naar niet-vereist, eventueel kenmerken markeren en aangepaste kenmerken toevoegen.

Nadat de directory is gemaakt, kunt u een vereist kenmerk wijzigen zodat dit niet-vereist wordt en u kunt aangepaste kenmerken verwijderen. U kunt een kenmerk niet wijzigen zodat het een vereist kenmerk wordt.

Procedure

  1. Ga in de Workspace ONE Access-console naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Gebruikerskenmerken.
  2. Controleer in de sectie Standaardkenmerken de lijst met vereiste kenmerken en breng de nodige wijzigingen aan om aan te geven welke kenmerken vereist moeten zijn.
  3. Voeg in de sectie Andere kenmerken toevoegen om te gebruiken de andere kenmerken voor synchronisatie naar de directory toe, indien nodig.
  4. Klik op Opslaan.