Voordat u een Workspace ONE Access-directory maakt, bekijkt u de pagina Gebruikerskenmerken en geeft u de gebruikerskenmerken op die u wilt synchroniseren met Workspace ONE Access. U kunt selecteren welke kenmerken vereist zijn. U kunt ook aangepaste kenmerken toevoegen.

Wanneer u de pagina Gebruikerskenmerken configureert voordat de directory is gemaakt, kunt u standaardkenmerken wijzigen van vereist in niet-vereist, zo nodig kenmerken markeren en aangepaste kenmerken toevoegen.

Nadat een directory is gemaakt, kunt u een vereist kenmerk wijzigen zodat dit niet langer wordt vereist en kunt u aangepaste kenmerken verwijderen. U kunt een kenmerk niet wijzigen zodat het een vereist kenmerk wordt.

Procedure

  1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console Instellingen > Gebruikerskenmerken.
    In de kolom Standaardkenmerken worden meerdere kenmerken weergegeven. De pagina heeft ook een kolom Aangepaste kenmerken.
  2. Controleer de lijst met vereiste kenmerken in de kolom Standaardkenmerken en breng zo nodig wijzigingen aan.
  3. Voeg in de kolom Aangepaste kenmerken andere kenmerken toe om zo nodig met de directory te synchroniseren.
  4. Klik op Opslaan.