Voordat u de Workspace ONE Access-directory maakt, controleert u de pagina gebruikerskenmerken en geeft u op welke standaardkenmerken vereist zijn en voegt u zo nodig extra kenmerken toe.

Wanneer u de pagina Gebruikerskenmerken configureert voordat de directory is gemaakt, kunt u standaardkenmerken wijzigen van vereist in niet-vereist, zo nodig kenmerken markeren en aangepaste kenmerken toevoegen.

Nadat een directory is gemaakt, kunt u een vereist kenmerk wijzigen zodat dit niet langer wordt vereist en kunt u aangepaste kenmerken verwijderen. U kunt een kenmerk niet wijzigen zodat het een vereist kenmerk wordt.

Procedure

  1. Ga in de Workspace ONE Access-console naar de pagina Instellingen > Gebruikerskenmerken.
  2. Controleer in de kolom Standaardkenmerken de vereiste kenmerklijst en maak de nodige wijzigingen om weer te geven welke kenmerken vereist zijn.
  3. Voeg in de kolom Overige kenmerken andere kenmerken toe om indien nodig met de directory te synchroniseren.
  4. Klik op Opslaan.