Workspace ONE Access ondersteunt het synchroniseren van gebruikers die van één Active Directory-domein naar een ander zijn gemigreerd, zonder dat hiervoor extra configuratie is vereist. Deze functie wordt ondersteund met Workspace ONE Access Connector versie 20.01 en hoger.

Volg onderstaande richtlijnen:

 • Als een gebruiker van het ene domein naar een ander domein binnen dezelfde Workspace ONE Access IWA-directory (Integrated Windows Authentication) wordt gemigreerd, synchroniseert Workspace ONE Access de gebruiker automatisch naar het juiste domein tijdens de volgende synchronisatie.
 • Als een gebruiker van het ene domein naar een ander domein binnen dezelfde Workspace ONE Access Global Catalog-directory wordt gemigreerd, synchroniseert Workspace ONE Access de gebruiker automatisch naar het juiste domein tijdens de volgende synchronisatie.
 • Als een gebruiker van een domein in één Workspace ONE Access-directory naar een domein in een andere Workspace ONE Access-directory wordt gemigreerd, volgt u deze stappen:
  1. Nadat de gebruiker in Active Directory is gemigreerd, gaat u naar de Workspace ONE Access-console en synchroniseert u de brondirectory (de directory waartoe de gebruiker oorspronkelijk behoorde).

   De gemigreerde gebruiker wordt tijdens de synchronisatie verwijderd uit de Workspace ONE Access-directory.

  2. Synchroniseer de doeldirectory (de directory waarnaar de gebruiker is gemigreerd).

   De gemigreerde gebruiker is gesynchroniseerd naar de Workspace ONE Access-directory.

  Opmerking: Als u de doeldirectory synchroniseert vóór de brondirectory, wordt de gemigreerde gebruiker niet toegevoegd aan de doeldirectory in Workspace ONE Access en wordt een waarschuwing weergegeven op de pagina Synchronisatielogboek van de directory. Om het probleem op te lossen, synchroniseert u de brondirectory en synchroniseert u vervolgens opnieuw de doeldirectory.