U kunt uw bedrijfsdirectory integreren met VMware Workspace ONE® Access™ (voorheen VMware Identity Manager™) om gebruikers en groepen te synchroniseren met de Workspace ONE Access-service. Workspace ONE Access ondersteunt integratie met Active Directory en met LDAP-directory's zoals OpenLDAP.

Wanneer u een directory integreert, worden een beperkt aantal gebruikers- en groepskenmerken, opgegeven door de beheerder, gesynchroniseerd met de Workspace ONE Access-service. Gebruikerswachtwoorden en alle andere kenmerken dan de instellingen die door de beheerder zijn opgegeven, worden niet gesynchroniseerd.

De directorysynchronisatieservice is vereist voor de integratie van directory's. Voordat u dit document kunt gebruiken, installeert u de directorysynchronisatieservice, die beschikbaar is als onderdeel van Workspace ONE Access Connector 20.01 en hoger. Zie VMware Workspace ONE Access Connector 20.10 installeren voor meer informatie.

Gerelateerde informatie

Workspace ONE Access ondersteunt ook andere typen directory's, zoals lokale directory's en just-in-time-directory's. Voor informatie over het maken van die soorten directory's, raadpleegt u de handleiding Workspace ONE Access Administration.