U kunt uw bedrijfsdirectory integreren met VMware Workspace ONE® Access™ om gebruikers en groepen te synchroniseren met de Workspace ONE Access-service. Workspace ONE Access ondersteunt integratie met Active Directory en met LDAP-directory's zoals OpenLDAP.

Wanneer u een directory integreert, worden een beperkt aantal gebruikers- en groepskenmerken, opgegeven door de beheerder, gesynchroniseerd met de Workspace ONE Access-service. Gebruikerswachtwoorden en alle andere kenmerken dan de instellingen die door de beheerder zijn opgegeven, worden niet gesynchroniseerd.

De service Directorysynchronisatie, een onderdeel van de Workspace ONE Access Connector, is vereist voor directoryintegratie. Voordat u dit document gebruikt, installeert u de service Directorysynchronisatie. Zie de nieuwste versie van de installatiehandleiding voor VMware Workspace ONE Access Connector voor informatie.

Functionaliteit stopgezet voor oudere connectoren

Op 31 augustus 2022 is het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt voor VMware Identity Manager Connector 19.03.0.1. Alle functionaliteit met betrekking tot Connector 19.03.0.1 en eerdere versies wordt nu stopgezet in de Workspace ONE Access-cloudservice. Zie KB 90808 voor meer informatie.

VMware Identity Services-integratie

VMware Identity Services is een nieuwe service voor het integreren van Workspace ONE-services, waaronder Workspace ONE Access, met een externe cloud-gebaseerde identiteitsprovider voor gecentraliseerd gebruikersbeheer. VMware Identity Services is gebaseerd op het SCIM 2.0-protocol (System for Cross-domain Identity Management).

VMware Identity Services is beschikbaar voor nieuwe Workspace ONE-tenants die geen bestaande directory- of identiteitsproviderintegraties hebben.

In de Workspace ONE Access-tenants waarop VMware Identity Services zijn ingeschakeld, zijn de pagina's voor directory, gebruikers, kenmerken en identiteitsprovider alleen-lezen, omdat deze instellingen worden beheerd door VMware Identity Services.

Bovendien zijn sommige functies niet beschikbaar in tenants waarvoor VMware Identity Services is ingeschakeld. Zie het onderwerp Niet-ondersteunde Workspace ONE-functies in de handleiding Gebruikersprovisioning en identiteitsfederatie configureren met VMware Identity Services.

Voor meer informatie over VMware Identity Services zie:

Ondersteuning voor andere directorytypen

Workspace ONE Access ondersteunt ook andere typen directory's, zoals lokale directory's en just-in-time-directory's. Voor informatie over het maken van die soorten directory's, raadpleegt u de handleiding Workspace ONE Access Administration.