U kunt uw bedrijfsdirectory integreren met VMware Workspace ONE® Access™ (voorheen VMware Identity Manager™) om gebruikers en groepen te synchroniseren met de Workspace ONE Access-service. Workspace ONE Access ondersteunt integratie met Active Directory en met LDAP-directory's zoals OpenLDAP.

Wanneer u een directory integreert, worden een beperkt aantal gebruikers- en groepskenmerken, opgegeven door de beheerder, gesynchroniseerd met de Workspace ONE Access-service. Gebruikerswachtwoorden en alle andere kenmerken dan de instellingen die door de beheerder zijn opgegeven, worden niet gesynchroniseerd.

De directorysynchronisatieservice is vereist voor de integratie van directory's. Installeer, voordat u dit document gebruikt, de directorysynchronisatieservice, die vanaf versie 20.01 beschikbaar is als onderdeel van de Workspace ONE Access Connector. Zie de nieuwste versie van VMware Workspace ONE Access Connector installeren voor meer informatie.

Gerelateerde informatie

Workspace ONE Access ondersteunt ook andere typen directory's, zoals lokale directory's en just-in-time-directory's. Voor informatie over het maken van die soorten directory's, raadpleegt u de handleiding Workspace ONE Access Administration.

Navigeren in de nieuwe beheerconsole

In de release van SaaS van april 2022 is de Workspace ONE Access-beheerconsole opnieuw ontworpen voor een betere navigatie naar belangrijke instellingen. Als u de nieuwe console wilt gebruiken, gebruikt u de wisselknop Nieuwe navigatie in de koptekst van de beheerconsole om snel over te schakelen naar de nieuwe gebruikersinterface.


""

U kunt de wisselknop gebruiken om op elk gewenst moment terug te schakelen.

Tabel 1. Directory-instellingen in nieuwe en oude consoles
Pagina Locatie in nieuwe console Locatie in oude console
Directory's Integraties > Directory's Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Directory's
Connectoren Integraties > Connectoren Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Connectoren
Gebruikerskenmerken Instellingen > Gebruikerskenmerken Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Gebruikerskenmerken
Gebruikers Accounts > Gebruikers Gebruikers en groepen > Gebruikers
Gebruikersgroepen Accounts > Gebruikersgroepen Gebruikers en groepen > Groepen
Identiteitsproviders, verificatiemethoden, verificatiemethoden voor connectoren Integraties Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen

Deze publicatie laat zien hoe u functies configureert met de wisselknop Nieuwe navigatie ingeschakeld. Als u informatie wilt over het configureren van functies met behulp van de oude navigatie, gaat u naar de map Workspace ONE Access Cloud > Documenten op basis van de verouderde beheerconsole in het documentatiecentrum voor Workspace ONE Access. Houd er rekening mee dat de oudere documenten na april 2022 niet worden bijgewerkt met nieuwe functies.