U kunt Active Directory via LDAP of Active Directory via geïntegreerde Windows-verificatie integreren met de Workspace ONE Access-service. U kunt ook LDAP-directory's integreren zoals OpenLDAP of OracleLDAP. Bekijk de volgende informatie voor ondersteunde omgevingen en versies.

Vereisten

De directorysynchronisatieservice is vereist voor de integratie van directory's. Voordat u uw bedrijfsdirectory integreert, installeert u een of meer instanties van de Directorysynchronisatieservice. De Directorysynchronisatieservice is beschikbaar als onderdeel van de Workspace ONE Access Connector. Zie Workspace ONE Access-documentatiecentrum voor meer informatie.

Ondersteunde Active Directory-omgevingen en -versies

U kunt Active Directory integreren via LDAP of via geïntegreerde Windows-verificatie.

 • Ondersteunde Active Directory-omgevingen:
  • Omgeving met één Active Directory-domein
  • Meerdere domeinen in één Active Directory-forest
  • Meerdere domeinen in meerdere Active Directory-forests
 • Ondersteunde versies:
  • Active Directory in Windows Server 2012 R2, 2016 en 2019 met het functionaliteitsniveau domein en het functionaliteitsniveau forest voor Windows 2003 en hoger.
   Opmerking: Voor bepaalde functies is mogelijk een hoger functioneel niveau vereist. Bijvoorbeeld: als u wilt dat gebruikers hun Active Directory-wachtwoorden kunnen wijzigen via Workspace ONE, moet het functionaliteitsniveau Domein Windows 2008 of hoger zijn.

Ondersteunde LDAP-directory's

U kunt de volgende typen LDAP-directory's integreren:

 • OpenLDAP - 2.4
 • Oracle LDAP - Directory Server Enterprise Edition 11g, release 1 (11.1.1.7.0)
 • IBM Tivoli Directory Server 6.3.1

Beveiligingsoverwegingen

Voor bedrijfsdirectory's die zijn geïntegreerd met de Workspace ONE Access-service moeten beveiligingsinstellingen, zoals regels voor de complexiteit van gebruikerswachtwoorden en beleid voor accountvergrendeling, rechtstreeks worden geconfigureerd in bedrijfsdirectory. Workspace ONE Access overschrijft deze instellingen niet.