U kunt een eenvoudige beheerdersrol maken in Workspace ONE Access voor het beheer van het opnieuw instellen van wachtwoorden voor specifieke domeinen.

Procedure

  1. Klik op Toevoegen op de pagina Rollen in de Workspace ONE Access-console, voer een beschrijvende rolnaam in en omschrijf het doel van de rol. Klik op Volgende.

  2. Selecteer de Gebruikers en groepen service in de configuratiepagina. Voor Acties selecteert u Wachtwoord opnieuw instellen. Voor bronnen selecteert u Sommige. Voor Voorwaardenselecteert u het lokale domein en voert u de naam van de lokale directory in het zoekvak om de lokale directory te selecteren. Configuratie Opslaan.

  3. Selecteer de rol die u heeft gemaakt en klik op Toewijzen. Voer de naam van de gebruiker of gebruikersgroep in het tekstvak Zoeken in. Selecteer de gebruiker of groep en klik op Opslaan.

    De gebruikers of een groep is nu de beheerder van deze rol. De profielpagina is bijgewerkt om de toegewezen rol weer te geven.