U gebruikt de Workspace ONE Access-console om instellingen te beheren voor bronnen die aan de Workspace ONE Access-catalogus worden toegevoegd. U gebruikt de Hub Services-console om te beheren hoe bronnen worden weergegeven in de Intelligent Hub-app en de Hub-catalogus in de gebruikersportal.

Hieronder vindt u mogelijke typen instellingen die worden beheerd in de Workspace ONE Access-console.

  • Beheer hoe web- en virtuele apps worden toegevoegd.
  • Maak en beheer categorieën om uw bronnen te ordenen.
  • Beheer de toegangsinstelling voor de web-app.