Op de pagina Accounts > Gebruikers in de Workspace ONE Access-console worden de gebruikers weergegeven die zich kunnen aanmelden bij Workspace ONE. Open een gebruikerspagina om het gebruikersprofiel, de toegewezen applicaties, de recente activiteiten in Workspace ONE Access en een lijst met apparaten te bekijken die zijn geregistreerd voor tweeledige verificatie.

Selecteer een gebruikersnaam om gedetailleerde gebruikersinformatie weer te geven. De gebruikersprofielpagina wordt weergegeven.

Figuur 1. Gebruikersprofielpagina in de Workspace ONE Access-console
Gebruikersprofielpagina
Overzicht De pagina Overzicht is de gebruikersprofielpagina waarop de persoonlijke gegevens worden weergegeven die aan de gebruiker zijn gekoppeld. Groepen waarvan de gebruiker lid is, worden ook weergegeven.

Gebruikers die worden geïmporteerd uit uw bedrijfsdirectory, kunnen de Principal-naam, DN-naam en externe ID-gegevens bevatten. U kunt gebruikersgegevens die vanaf uw externe directory worden gesynchroniseerd, niet bewerken. De standaardrol die is toegewezen aan gebruikers die uit uw directory zijn geïmporteerd, is Gebruiker. Als u de toegewezen rol wilt wijzigen, kunt u de rol bewerken op de gebruikersprofielpagina.

U voegt lokale gebruikers toe op de pagina Accounts > Gebruikers. Wanneer u een lokale gebruiker toevoegt, kunt u een beheerdersrol toewijzen aan de gebruiker. U kunt de rol bewerken en de toegewezen rollen wijzigen en verwijderen. In de profielsectie voor lokale gebruikers kunt u de Status van Ingeschakeld op Uitgeschakeld zetten om te voorkomen dat gebruikers zich aanmelden en toegang krijgen tot hun gebruikersportal en resources waarvoor ze rechten hebben, in plaats van ze te verwijderen.

U kunt op VERWIJDEREN klikken om de gebruiker te verwijderen.

applicaties De applicaties waarvoor de gebruiker rechten heeft, worden in de lijst weergegeven.

U kunt applicaties voor de gebruiker toewijzen en de toewijzing ervan annuleren op de pagina Applicaties en wijzigen hoe de applicatie wordt geïmplementeerd. De implementatieopties zijn Door gebruiker geactiveerd of Automatisch.

Twee-staps-verificatie De apparaten van de gebruiker die zijn geconfigureerd voor verificatie met tweestapsverificatie, worden weergegeven.

De FIDO2-verificatorinformatie is geconfigureerd op deze pagina. Gebruikers kunnen maximaal tien authenticators registreren. Zie FIDO2-verificatie configureren in Workspace ONE Access.

Activiteiten Geeft activiteitsgegevens weer voor gebruikers. Standaard worden de laatste drie dagen aan activiteit weergegeven.