U schakelt Goedkeuringen in op de pagina met instellingen voor webapps in de catalogus en configureert licenties in de applicatie om toegang tot applicaties te beheren waarvoor goedkeuring door uw bedrijf is vereist.

Wanneer de licentieoptie is geconfigureerd, zien gebruikers de applicatie in hun Workspace ONE-catalogus en moeten zij goedkeuring voor het gebruik van de applicatie aanvragen. Het applicatiepictogram wordt weergegeven met een melding in behandeling.

Workspace ONE Access verzendt het bericht met de goedkeuringsaanvraag naar de voor uw bedrijf geconfigureerde REST-eindpunt-URL voor goedkeuring. De aanvraag wordt via het workflowproces van de server gecontroleerd en er wordt een bericht naar Workspace ONE Access teruggestuurd dat de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Nadat een applicatie is goedgekeurd, wordt In behandeling vervangen door Toegevoegd en wordt de applicatie weergegeven op de Workspace ONE-launcherpagina van de gebruiker.

Er zijn twee goedkeuringsengines beschikbaar.

  • REST API. De REST API-goedkeuringsengine gebruikt een externe goedkeuringstool die de aanvraag en goedkeuringsantwoorden omleidt via uw Webserver REST API. U voert uw REST API URL in de Workspace ONE Access-service in en configureert uw REST API's met de verificatiegegevens van de Workspace ONE Access OAuth-client en de aanvraag- en antwoordactie voor de callout.
  • REST API via connector. De goedkeuringsengine REST API via connector leidt de callbackoproepen via de connector met het op een websocket gebaseerde communicatiekanaal. U configureert uw REST API-eindpunt met de aanvraag- en antwoordactie voor de callout.

U kunt het brongebruik van Workspace ONE Access en de rapporten met bronrechten bekijken om te zien hoeveel goedgekeurde applicaties worden gebruikt.