De Workspace ONE Access-catalogus is de opslagplaats van alle bronnen waarvoor u gebruikers rechten kunt verlenen. Voordat u gebruikers rechten kunt verlenen voor een specifieke bron, moet u de catalogus met die bron vullen.

De methode die u gebruikt om de catalogus, te vullen is afhankelijk van het type bron. U kunt de volgende typen bronnen integreren.

  • Webapplicaties
  • VMware Horizon Cloud Service-applicaties en -desktops
  • Pools van VMware Horizon® 7-, Horizon 6- en View-desktops en -applicaties
  • Gepubliceerde Citrix-bronnen
  • Verpakte VMware ThinApp®-applicaties

Zie de Bronnen instellen in Workspace ONE Access-handleiding voor informatie over het instellen van de bronnen.