De Workspace ONE Access-catalogus is de opslagplaats voor de resources waarvoor u gebruikers rechten kunt verlenen. Voordat u gebruikers rechten kunt verlenen voor een specifieke bron, moet u de catalogus met die bron vullen.

De methode die u gebruikt om de catalogus, te vullen is afhankelijk van het type bron. U kunt de volgende typen bronnen integreren.

  • Webapplicaties
  • VMware Horizon Cloud Service-applicaties en -desktops
  • VMware Horizon®-desktopgroepen en -applicatiegroepen
  • Gepubliceerde Citrix-bronnen
  • Verpakte VMware ThinApp®-applicaties

Zie de handleiding Resources instellen voor informatie over het instellen van resources.

In het gedeelte Catalogus van de Workspace ONE Access-console kunt u ook algemene instellingen configureren die gelden voor alle resources in de catalogus en andere instellingen configureren die specifiek zijn voor web- en virtuele applicaties.

Wanneer Workspace ONE Access is geïntegreerd met Workspace ONE UEM, navigeert u naar de Hub Services-console vanuit Catalogus > Hub-configuratie om aan te passen hoe de catalogus wordt weergegeven in de Workspace ONE Intelligent Hub-app op apparaten en in de Hub-webbrowserweergave. Zie de Documentatie voor Workspace ONE Hub Services.