Wanneer de DN-naam van een groep van uw bedrijfsdirectory is toegewezen aan de Workspace ONE Access-directory, worden de groepsnamen toegevoegd aan de directory. De leden van de groep worden niet gesynchroniseerd met de directory.

De pagina Groepen in de Workspace ONE Access-console toont de groepsnamen die worden gesynchroniseerd. De kolom Gebruikers in groep bevat het aantal leden dat is gesynchroniseerd. Als leden nog niet zijn gesynchroniseerd, wordt Niet gesynchroniseerd weergegeven in de kolom Gebruikers in groep.

Groepsleden worden gesynchroniseerd naar de directory wanneer de groep rechten voor een applicatie in de catalogus heeft of wanneer de groep is toegevoegd aan een regel in een toegangsbeleid in Workspace ONE Access. Als u leden van groepen wilt synchroniseren wanneer groepen worden toegevoegd vanuit Active Directory, kunt u Groepsleden synchroniseren naar de directory wanneer groep wordt toegevoegd inschakelen op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Voorkeuren.